nils-karlson-28229-2_0

Nils Karlson

| Foto: Erik Cronberg
Yrkesutbildning

Yrkesutbildning en återvändsgränd

Flera av de gymnasiala yrkesutbildningarna håller låg kvalitet och ger inte behörighet till yrkeshögskolan. Det är några av slutsatserna i en analys av svensk yrkesutbildning.

Antalet sökande till yrkesutbildningar fortsätter att sjunka. Det är inte förvånande, enligt Nils Karlson, forskare vid privata forskningsinstitutet Ratio, som ligger bakom rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

­– Så som systemet är utformat är det inte så förvånande, det är svårt för elever att se hur de ska kunna gå vidare efter gymnasiet, säger han.

Den som vill gå vidare från gymnasieskolans yrkesutbildningar till yrkeshögskolan riskerar att inte ha den akademiska behörighet som krävs, bland annat gäller det matte- och svenskkurser som sedan inte går att komplettera.

Nils Karlson menar att praktiken är en akilleshäl när det gäller yrkesprogrammen. Dels håller den för låg kvalitet, samtidigt får inte alla elever de 15 veckor de har rätt till.

Det blir också ett problem för lärarna.

– Lärarna behöver de här kontakterna med arbetslivet för att få tillgång till bra material och bra maskiner för att eleverna ska kunna lära in de här praktiska delarna, det finns inte på skolorna men ute i verkligheten.

Trendbrytaren är byggprogrammen, som enligt Nils Karlson arbetar nära branschen. I övrigt är utvecklingen den motsatta.

– Arbetsliv och skolvärld har glidit isär mer och mer, säger han.

Problemet är det lapptäcke av åtgärder som gjorts, utan egentlig översikt, enligt Nils Karlson.

– Mycket av det här går att lösa, det är inga jättesaker, men det är inte gjort.

Kommentera