ledarskap_kiruna_0

Carina Lidberg är lärare på Högalidskolan i Kiruna och en av personerna som redan har påbörjat den nya ledarskapsutbildningen i kommunen.

Ledarskap

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.
– Det är en jättebra satsning som är spännande, säger läraren Carina Lidberg.

Luleå tekniska universitet har precis inlett en ny satsning på lärares ledarskap tillsammans med Kiruna kommun och LKAB. Totalt kommer 130 förskollärare och grundskollärare i Kiruna kommun under de kommande fem åren att genomgå ett program för att utveckla sitt ledarskap i och utanför klassrummet.

Satsningen finansieras genom drygt tio miljoner kronor och löper över fem år och är en fortsättning på det LKAB-finansierade forskningsprojektet ”Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig kompetensförsörjning” vid Luleå tekniska universitet.

Bakgrunden till varför man valt att göra satsningen är att det är väldigt få ungdomar i Malmfälten som väljer att studera vidare.

– Vi ville titta på vilka attityder och inställningar barn och ungdomar i Malmfälten har till vidare utbildning men också vika faktorer som påverkar dessa. Vi gjorde därför en stor studie om detta med 1 800 barn och ungdomar, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna kunde identifiera lärarens ledarskap som en väldigt viktig nyckel till hur eleverna ser på sin egen potential och motivation i skolan att utbilda sig, med också för hur de ser på sina framtida utbildningsval.

Malin Malmström (till vänster) och Anna Öqvist, Luleå tekniska universitet. Foto: LTU
Malin Malmström (till vänster) och Anna Öqvist, Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

Under det första året är det tolv lärare och 14 förskollärare i Kiruna som kommer att medverka och under 2019 är det tolv nya lärare och 14 förskollärare som kommer att gå med i projektet.

– För varje år blir det nya lärare som tillkommer i projektet. Det är både förskollärare och grundskollärare som kommer delta, säger Anna Öqvist, lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Vad tror du att satsningen kommer att ha för betydelse?

– Jag tror att satsningen kommer att få en stor betydelse. Lärarna kommer att få jobba mycket med att få utveckla sitt eget ledarskap, i och utanför klassrummet och i förskolans verksamhet. Hitta nya sätt att bemöta barn och ungdomar, ändra beteenden och utveckla nya verktyg till att motivera och stimulera barn och ungdomars utveckling, lärande och prestation. Förväntningen är att det i förlängningen ska det leda till att fler ungdomar i Kiruna går vidare till högre studier, säger Anna Öqvist.

Carina Lidberg är lärare på Högalidskolan i Kiruna och en av personerna som redan har påbörjat den nya ledarskapsutbildningen i kommunen.

– Det har varit himla roligt och intensivt. Jag brinner för ledarskap och jobbar sedan tidigare med det på flera olika nivåer och områden. Jag är inte bara lärare utan jag utbildar även kollegor. Det ska bli jättekul att lära sig mer om ledarskap, säger hon.

Under det första utbildningstillfället har lärarna haft fokus på tre områden.

– Först handlade det mycket om mitt eget ledarskap och analysera hur jag själv är som lärare och vad jag behöver utveckla mer. Sedan har vi även fokuserat på vårt uppdrag och hur vi kan applicera det vi nu går igenom. Slutligen har vi tittat på situationer på våra olika skolor och hur ledarskapet ser ut där och hur vi kan använda oss av det vi lär oss nu för att förbättra situationen, säger Carina Lidberg.

Vad tror du satsningen kommer innebära för lärarna?

– Vi kommer absolut att stärka vårt ledarskap och det kommer ge effekt i våra arbetslag. Även såklart i våra klassrum. Det är en jättebra satsning som är spännande. Det är bra att LKAB och Luleå tekniska universitet ser de här behoven.

Simon Lindh, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kiruna kommun, gillar även han satsningen på kommunens lärare.

– Det känns jättebra att vi lyckats få till den här möjligheten att kunna satsa på ett relevant område i skolans värld. Det här är unikt och lärarna är lyriska.

Kommentera