Annons
”Socialen, regionen och skolan måste samarbeta så barnen inte hamnar mellan stolarna”, säger Meg Wallin utvecklingsledare för Tillsammans för varje barn. Foto: Falu kommun, privat.

Ny modell: ”Ger barn rätt hjälp så tidigt som möjligt”

Publicerad 10 december 2020

Fakta

Må bra-hjulet

Må bra hjulet är ett strategiskt verktyg som ska främja helhetsperspektiv på barn och unga.

För att hjälpa barn med särskilda behov bättre inför Falu kommun en ny modell inspirerad från Skottland i skolan och förskolans hälsoarbete.
– Det handlar om att ha ett gemensamt förhållningssätt för att på bästa sätt erbjuda barn rätt hjälp så tidigt som möjligt, säger utvecklingsledaren Meg Wallin.

Pilotprojektet ”Tillsammans för varje barn” ska förbättra Falu kommuns samverkan genom att skolan, socialförvaltningen och Region Dalarna arbetar tillsammans. Utvecklingsledaren Meg Wallin menar att alla verksamheter som möter barn ska hjälpas åt. Detta för att kunna ge barn och familjer rätt stöd så snabbt som möjligt.

– För att kunna ge rätt hjälp så tidigt som möjligt måste socialen, regionen och skolan samarbeta så barnen inte hamnar mellan stolarna. I Falun samarbetar verksamheterna med primär- och specialistvård, polisen och BRÅ-samordnare. Vi behöver jobba tillsammans hela kedjan för att motverka psykisk ohälsa, säger hon.

Meg Wallin fortsätter:

– Vi ville skapa ett system där familjerna inte behöver berätta sin historia om och om igen till olika organisationer. Därför har vi startat ett utvecklingsarbete för att kunna motverka att barnen bollas runt. Om vi kan strukturera och organisera vårt arbete bättre så gynnar det barn och familjer på ett positivt sätt. Då kan vi hjälpa dem i ett tidigare skede innan det eskalerar. Skolan är en otroligt viktig skyddsfaktor, säger hon.

Redan 2017 sattes projektet ”Tillsammans för varje barn” igång då tre förskolor och en F–9-skola introducerades till modellen. Efter positiv respons valde kommunen att implementera alla förskolor under hösten. Enligt Meg Wallin är det ett långsiktigt utvecklingsarbete, och efter årsskiftet är planen att fler grundskolor ska börja arbeta med det modellbaserade arbetssättet.

– Men implementeringsarbetet är inte klart, det kommer ta ett bra tag innan vi är klara. Långsiktiga planen är att alla skolor i hela Falu kommun jobbar enligt arbets-t och förhållningssättet. Ambitionen är att andelen barn som faller mellan stolarna som får en svår psykisk ohälsa kommer att minska med detta arbetssätt, och det kommer att underlätta för alla verksamheter, säger hon.

Pilotprojektet inspireras av Skottlands framgångsrika modell ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

– Skottlandsmodellen har haft väldigt positiva effekter där. De har arbetat med modellen i 20 år och idag är den lagstiftad. Men de har en helt annan struktur och lagstiftning. I Skottland har de alla verksamheter en huvudman med en gemensam budget. Det blir aldrig tjafs om vem som ska bekosta något utan alla pengar kommer från samma pott, säger hon.

Vi vill inte att barn och unga ska behöva springa till massor av olika verksamheter

Meg Wallin menar att Sverige behöver bli bättre på att upptäcka tidigt, samordna tidiga insatserna och dela information.

– I Sverige har vi, till skillnad från Skottland, stuprörssystem. Men vi vill inte att barn och unga ska behöva springa till massor av olika verksamheter. Vi vill göra det så lätt som möjligt för barn och familjer att få hjälp. Det kan betyda att socialtjänsten kommer till skolan och pratar med barnen. Vi försöker erbjuda insatser i barnens naturliga miljö, säger hon.

Meg Wallin fortsätter:

– Sen är vi medvetna om att struprörssystemet som vi har i Sverige, där varje verksamhet har sitt system och man inte arbetar över gränserna, gör att man inte får någon helhetsupplevelse, säger hon.

Enligt Meg Wallin måste det finnas ett gemensamt verktyg som gör att man får en helhetsbild av barnets situation och mående.

– Där har vi arbetat fram Må bra-hjulet som symboliserar olika delar av en människas liv. Det innefattar barnets sociala miljö, hemmiljö, skolmiljö och fritid.

Må bra-hjulet är indelat i åtta delar: Trygghet, respekt, relationer, fritid, omvårdnad, hälsa, utbildning och utveckling.

– Om ett barn svarar ja på alla delar är det ett välmående barn. Men om en av delarna inte fungerar har skolan möjlighet att åtgärda genom att rektorn samordnar insatser så det blir så bra som möjligt. Om alla skolor använder Må bra-hjulet för att kartlägga barn kan de lämna över informationen vid behov till socialtjänsten. Då behöver de inte börja om och göra en egen. Det ska vara ett helhetsperspektiv, säger hon.

Man har samsyn och en helhetsbild av barnen och deras livssituation

Enligt Meg Wallin kommer Falu kommun få mer resurser till elevhälsan de kommande åren.

– Vi har exempelvis valt att rekrytera två nya psykologer till elevhälsan. Vi har politiker som prioriterar och ser vikten att jobba på det här sättet, säger hon.

Hälsinggårdsskolan.Hälsinggårdsskolan var den första skolan i Falu kommun som implementerade ”Tillsammans för våra barn”. Nu har de arbetat med modellen i cirka tre år. Malin Siljendahl, speciallärare på skolan, anser att arbetssättet tagit lite tid att komma in i men bidragit till en positiv förändring.

– Det senaste året har vi börjat få igång arbetssättet. Det känns positivt. Man har samsyn och en helhetsbild av barnen och deras livssituation. Det är otroligt viktig att man förstår de olika faktorerna som påverkar barn och det vi ser i skolan. Det är ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger hon.

Malin Siljendahl menar att Må bra-hjulet, som är en del av modellens arbetsmaterial, gör att man får en större förståelse för hur elevernas mående hänger ihop med deras beteende och hälsa.

– Vi vill att alla vuxna ska få en helhetsbild och förstå att det finns olika delar av elevers liv som påverkar deras mående. Må bra-hjulet använder vi exempelvis inför utvecklingssamtal eller vid specifik oro om en elev inte mår bra. Då använder vi frågor som utgår från hjulet för att tidigt upptäcka vilka situationer som utmanar eleven och se vart man ska sätta in insatserna, säger hon.

Malin Siljendahl fortsätter:

– Projektet handlar om att vi ska våga fråga och våga agera vid signal på att ett barn inte mår bra. Vi ser elever varje dag och kan uppmärksamma beteende och försämrat mående, säger hon.

Jag har arbetat som lärare över 20 år och jag ser barn som mår mycket sämre nu än tidigare.

Varje månad samlas Hälsinggårdsskolan elevhälsoteam tillsammans med psykologer, familjebehandlare, arbetsterapeuter från HAB och en sjukgymnast.

– Det här är ett tvärprofessionellt arbete. Vi samlas en gång i månaden för att tänka gemensamt runt dessa barn och då utgår vi från Må bra-hjulets frågor, säger hon.

Malin Siljendahl upplevde att vissa lärare var skeptiska till pilotprojektet till en början. Men den inställningen ska ha försvunnit.

– Några har varit skeptiska till hur det skulle fungera i praktiken. Men jag tolkar det som lärares situation överlag, att de är stressade och trötta. Så kommer en ny grej och de tänker ”åh vad är det här”... Men det underlättar med samsynen och de blev mindre skeptiska efter att ha arbetat med det, säger hon.

Behovet av samverkansprojektet är stort enligt Malin Siljendahl som menar att den psykiska ohälsan ökar bland barn.

– Det behövs verkligen, ju snabbare man upptäcker om ett barn mår dåligt och kan sätta in insatser desto snabbare kan vi hjälpa barnet. Jag har arbetat som lärare över 20 år och jag ser barn som mår mycket sämre nu än tidigare. Det är allt från sömnsvårighet, ångest och depression. Med corona har hemmasittande ökat också. Då är det viktigt att barn får chans att beskriva sin situation och att de känner sig lyssnade på, säger hon.

Sara Lagerqvist, biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan, anser att samverkansprojektet ”Tillsammans för varje barn” har fungerat väldigt bra på skolan. Speciellt eftersom det gett henne möjlighet att samordna insatser och åtgärder vid behov.

– Det är ett jättestöd att ha en direktingång till andra instanser. Just att ha möjligheten om man ser att det finns elever eller familj som har behov av mer stöd, att jag har mandat och kan kalla in det stödet. Det är fantastiskt. Behovet behöver inte vara specifikt skolmiljö utan psykosociala miljöer såsom hemmiljö, då kan man snabbt få det stöd man behöver, säger hon.

Det var en ganska abstrakt tanke för stora delar av personalen

Sara Lagerqvist, biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan.En av de större skillnaderna med samverkansprojektet är att det går snabbare för elever att få hjälp, anser Sara Lagerqvist.

– Elevhälsan kan konstatera att eleven har behov av externt stöd. Skillnaden är att nu kan de snabbt få det stöd som de behöver. Tidigare har vi fått uppmana familjen att själv söka stödet, men om det finns en problematik i familjen eller man som vårdnadshavare inte mår bra då är det inte så lätt att hitta fram till rätt instans, säger hon.

Enligt Sara Lagerqvist underlättar det att skolan hjälper eleverna att komma i kontakt med rätt instans.

– I flera fall har vi sett till att socialtjänsten som jobbar med elever kan komma hit och ha möten. Det gör också att sannolikheten att dessa möten blir av är högre, och eleven behöver varken förflytta sig eller förlora mer tid från skolan, säger hon.

Personalen på Hälsinggårdsskolan ska från början ha upplevt att samverkansprojektet var svårgripbart. Men Sara Lagerqvist menar att de har de blivit mer positiva med tiden.

– Tidigare tror jag att det var en ganska abstrakt tanke för stora delar av personalen. Man förstod modellen och tänket men det var svårt att se hur det skulle fungera i praktiken. Där har vi fått återkoppling nu att ”Oj det går snabbt” och ”De kommer faktiskt när vi behöver stöd i olika frågor.”, säger hon.

Sara Lagerqvist fortsätter:

– ”Tillsammans för varje barn” är också konsultativt. Vi kan alltid ringa och bolla och få stöd i vad nästa steg blir. Även polisen finns med som en sån part. Vi har fått ett jättekomplement till det som redan finns inom skolans värld. Vi har elevhälsan men nu är den utbyggd med kompetenser som inte tidigare funnits, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons