bjorn_hudiksvall

Björn Brolund, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Hudiksvall.

Lärarbrist

Studielön ska ge fler legitimerade lärare

Hudiksvall vill öka antalet legitimerade lärare med en ny satsning.
Obehöriga lärare erbjuds att få lön för att slutföra lärarstudier under arbetstiden.

Andelen obehöriga lärare ökar, visar Skolverkets statistik över läsåret 2016/17. Tydligast märks detta i grundskolan, där närmare 30 procent saknar behörighet. Förra läsåret anställdes 16 500 lärare. Av dem saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

För att lösa den bekymmersamma bristen har Hudiksvalls kommun sjösatt en ny satsning för att öka antalet legitimerade lärare i regionen.

Erbjudandet som kommunen lagt fram är att man som kommunanställd får möjlighet till studier på tio procent av arbetstiden med bibehållen lön. Målgruppen är de med oavslutad lärarutbildning till förskola, grundskola och gymnasieskola, samt VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) eller annan utbildning som leder till lärarexamen.

– Vi vet att det är brist på lärare, samtidigt som vi vet att vi har personer som har nära till att få sin lärarlegitimation i kommunen. Vi vill hjälpas åt så att de blir färdiga. Det blir en vinna-vinna-situation, både för den enskilde individen och för oss som arbetsgivare, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen.

Kommunen har mottagit 20 ansökningar, som sedan utvärderats av lärandeförvaltningens ledningsgrupp där förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer ingår. Nu kommer tio sökande beviljas, med förutsättning att de kommer in på sina utbildningar.

Men alla är inte lika positiva till satsningen. Björn Brolund, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Hudiksvall, är kritisk till förvaltningens förslag.

– Det är bra att man vill öka andelen behöriga lärare, men inte på det här sättet. Vi tycker inte att satsningen är tillräckligt bra. Vi tycker att tio procent är lite klent. Det här är ingen satsning egentligen, säger han.

Björn Brolund tror inte att den här satsningen kommer att innebära fler behöriga lärare.

– Nej det tror jag inte. Inte så många som de påstår i alla fall. Naturligtvis kommer det att stimulera någon att ta det här steget, men inte i tillräcklig grad. Det måste vara mer än tio procent. Jag är tveksam. Satsa i stället mer på att få hit legitimerade lärare på annat sätt.

Ingela Rauhala är positiv till den respons som satsningen har fått av sin målgrupp.

– Vi tycker att vi har fått en bra respons, vi hade hoppats på att tio skulle söka och det har det.

Är detta den bästa satsningen som kunde ha gjorts för att öka antalet legitimerade lärare, tycker du?

– Jag skulle vilja påstå att vi gör många olika satsningar hos oss. Som det ser ut nu behöver vi hjälpas åt. Det här handlar ju också om medel och resurser som måste tas ur verksamheten. Där kan vi se att om vi gör den här satsningen på den här nivån så kan vi få fler examinerade lärare utan att behöva minska antalet lärare i organisationen, säger Ingela Rauhala.

Det fanns inte möjlighet att bidra med mer än tio procent?

– Nej, då hade det inneburit att vi måste dra ner på någonting annat. I det här läget handlar det inte om att försämra lärarnas arbetssituation, utan att förbättra den. Den kommer att öka nu när man får legitimerade kollegor ute i organisationen.

Här är några av kriterierna för att studera på tio procent av arbetstiden med bibehållen lön:

• Den studerande har en tidsbegränsad anställning i Hudiksvalls kommun.
• Den studerande är anställd på minst halvtid.
• Utbildningen ska avslutas inom ett år och resultera i förskollärar- eller lärarexamen.
• Erbjudandet gäller för åren 2017 och 2018. 

Kommentera