skola_digitalt_larare

Marie Utterberg, lärare och en av de tolv doktoranderna som ingår i forskarskolan.

Digitalisering 

Ny satsning ska lyfta lärares kunskap om digitalisering

Sex av landets lärosäten ska samarbeta i ett nytt projekt som fokuserar på digitalisering i skolan.
Målet är att skapa ett nationellt nätverk som forskar på hur tekniken påverkar lärares arbete.

Projektet, som heter GRADE, är en forskarskola som har samlat tolv doktorander med olika kompetenser från sex nationellt utspridda lärosäten. Projektet vars syfte är att utveckla forskningen på fenomenet digitalisering har finansierats med tolv miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Verksamheten kommer till en början pågå i fyra år.

En av de tolv doktoranderna som ingår i forskarskolan är Marie Utterberg som tidigare undervisat i matematik för årskurs 7–9. Nu jobbar hon i Kungsbacka kommun på deltid samtidigt som hon är doktorand på Göteborgs universitet.

Hon berättar om sin roll i projektet:

– Personligen är jag väldigt intresserad av digitaliseringen i skolan, som forskarskolan fokuserar på. Doktoranderna som deltar har alla olika ingångar på området vilket jag tror kommer berika forskningen. I och med mitt arbete i kommunen så är jag praktiknära och jag ser fram emot att föra vidare min kunskap i skolorna, säger Marie Utterberg. 

Vidare berättar hon om bakgrunden till att hon började intressera sig för digitala läromedel.

– Det var under min tid i klassrummet som frågorna om digitalisering uppstod. Som lärare ställs man inför nya utmaningar i och med att det ständigt tillkommer ny teknik. Hittills finns det inte mycket forskning på hur digitaliseringen påverkar skolverksamheten, därför tror jag att forskningen som kommer komma ur projektet blir relevant för skolan.

Skolan förändras i takt med att ny teknik tillkommer, därför är det viktigt att det finns forskning att ha som grund på området, menar Johan Lundin som är professor i informatik mot lärande vid Göteborgs universitet och ordförande för GRADE. 

– Vi såg ett behov av att förstå vad digitalisering har för påverkan på lärares arbete och på elever. Forskarskolan skapar ett sammanhang för personer med olika kompetenser som intresserar sig för detta. I förlängningen vill vi etablera ett nätverk som har ambitionen att utveckla forskningen på ämnet, säger han.

Johan Lundin hoppas att forskningen ska ge positiva effekter på skolan.

– Större delen av doktorandprojektet görs i samverkan med offentlig sektor, det innebär att forskningen kommer göra avtryck i skolverksamheten. Vi vill att kunskapen som kommer ur verksamheten även ska vara relevant för lärarutbildningen. 

De sex lärosätena som ingår i samarbetet är Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskola Väst, Kungliga Tekniska Högskolan, Mittuniversitetet och Umeå universitet. 

Kommentera