Skolpraktik

Nyanlända lärare resurs i klassrummet

I Landskrona får nyanlända lärare göra språkpraktik på kommunens skolor. Syftet är att de ska förbättra sin svenska samtidigt som de får en inblick i den svenska skolan.

Det är genom ett etableringsprojekt vid Arbetsförmedlingen som 14 nyanlända lärare nu gör praktik på ett antal skolor i Landskrona. Under tre månader ska de vara på plats i klassrummen för att få en inblick i hur den svenska skolan fungerar samtidigt som de förbättrar sina kunskaper i svenska. Det berättar Svt Nyheter, Helsingborg.

En av lärarna som intervjuas i inslaget är Enaam Alsaffouri från Syrien. Hon har lärarlegitimation från Syrien och hoppas att praktiken på Petersvenskolan ska underlätta möjligheterna att få jobb.

– Jag hoppas att få ett jobb här, för skolan här är jättebra, lärarna och rektorn är hjälpsamma, säger hon.

Praktikanterna kan också stötta skolans tvåspråkiga elever i arabiska.

– Jag tycker att lärarna bidrar mycket med studiehandledning. Barnen som går i klassen kan få den extra stöttningen i modersmål, säger skolans rektor Anders Westerlund.

Arbetsförmedlingen, som står bakom projektet, planerar att redan i början av nästa år sätta ihop en ny grupp med lärarpraktikanter.

– Ja, vi kommer att fortsätta med det här. Vi har en ny grupp med lärare som vi ska börja jobba med i januari och februari nästa år, säger Mona Iskander till Svt Nyheter. 

Kommentera