matzochbosse

Matz Nilsson och Bo Jansson.

| Foto: Martin Lindeborg / Mårten Färlin
Förslag

”Öka samordningen för nyanlända i skolan”

Pressade skolor har svårt att erbjuda nyanlända den skolgång de har rätt till, skriver LR och Skolledarförbundet. Regeringen måste därför tillsätta en nationell samordnare som kan göra det omöjliga möjligt, menar fackförbunden.

Alla nya asylsökande och nyanlända barn och ungdomar i landet har rätt till utbildning. Men att följa skollagen och erbjuda alla en fullgod utbildning är en komplicerad ekvation för huvudmän, skolledare och lärare. Det skriver Bo Jansson, ordförande för LR och Matz Nilsson, skolledarförbundets ordförande, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

De uppmanar därför regeringen att tillsätta en nationell samordnare som kan koordinera och leda insatser som syftar till att hjälpa skolorna att klara utmaningarna. Det för att kunna säkra rättssäkerhet och likvärdighet för nyanlända och asylsökande.

En nationell samordnare skulle…

  • Stötta skolledare och lärare i svåra avvägningar och underlätta för huvudmännen att bygga upp en fungerande organisation för att klara situationen.
  • Utgöra krisledning för lärare och skolledare och vara stöd i beslutsfattande och val – för att göra det omöjliga lite mer möjligt. 
  • Lämna förslag kring svåra frågor, till exempel: ska den nya överenskommelsen om uppehållstillstånd för asylsökande få några följdeffekter för utbildningen? Kan man tänka sig andra former av undervisning för dessa elever, till exempel på annat språk än svenska.
  • Koordinera samtal med ansvariga inom högskole- och universitetssektorn om fortbildning och högskoleutbildning av SVA-lärare – som enligt skribenterna måste bli många fler.
  • Utreda nya finansieringsformer som säkerställer att kommuner med högt mottagande får statlig kompensation som även täcker långsiktiga integreringsinsatser.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm