Samhällskunskap 

Nytändning i lärarförening

Föreningen Lärare i Samhällskunskap satsar digitalt, samarbetar brett och lockar alltfler medlemmar.

FLS

FLS bildades 1955, och var drivande i kampanjen att få in samhällskunskapen i grundskolan 1962 och i gymnasiet och fackskolan 1965. Sedan dess har föreningen samarbetat med diverse myndigheter och organisationer som bland annat remissinstans och ämnesexpertis parallellt med arbetet för samhällskunskapslärarna. Johan Ceder valdes till ordförande 2013.

FLS på nätet: fls.nu

När Föreningen Lärare i Samhällskunskap (FLS) påbörjade sitt förnyelsearbete för ett par år sedan tvingades de ta ett svårt beslut: att lägga ner den omtyckta medlemstidningen ”FLS-aktuellt” som medlemmarna fick hemskickad fyra gånger om året, och ersätta den med en webbplats och ett digitalt nyhetsbrev.

– Tidningen drevs helt ideellt och till slut fanns det helt enkelt ingen som kunde ta sig an redaktörskapet. Det är både kostsamt och tidskrävande att driva en tidning, säger föreningens ordförande Johan Ceder.

Han menar att föreningen initialt kan ha tappat några medlemmar när tidningen försvann, men att det ändå är en naturlig utveckling. Och på det stora hela har FLS börjat växa i medlemsantal efter några år av kräftgång.

– Vi har jobbat hårt och lyckats få till en rejäl nytändning i föreningen, och webbplatsen är både innehållsrik och välbesökt. Vi utgår ifrån vad vi bedömer att en modern, professionell samhällskunskapslärare vill veta och ha hjälp med, och vi ska vara en naturlig samlingsplats för de lärarna. Samhällskunskapen är bred och komplex, men det är också det som gör den intressant, säger Johan Ceder.

Inför Europaparlamentsvalet samarbetade FLS med parlamentet i en traditionell fortbildningssatsning

FLS uppdrag är att vara ett stöd för professionen och värna ämnets ställning i skolan, och Johan Ceder menar att de hela tiden söker efter nya sätt att göra nytta. Bland annat har föreningen inlett ett samarbete med Karlstad universitet som till att börja med ska leda till en stor konferens om privatekonomi i samhällskunskapen i höst. Även konsumentverket och någon av storbankerna kommer att delta. En annan satsning är den forskningssammanställning föreningen har inlett, som alla medlemmar får ta del av.

– Vi samlar aktuell forskning som vi bedömer är relevant för våra medlemmar. Tanken är att vi ska ge ut en uppdaterad sammanställning en gång om året. Att det vi gör som lärare i samhällskunskap har en vetenskaplig förankring är ju grundläggande, säger han.

Föreningen är just nu i dialog med Skolverket för att reda ut hur samhällskunskapen ska förhålla sig till det nyare gymnasieämnet sociologi.

– Jag skulle nog vilja se att samhällskunskapslärarna har möjlighet att undervisa i sociologi. Kanske man behöver komplettera sin behörighet i någon form, men det är klart att ämnena överlappar.

Det finns fler idéer för hur FLS arbete kan utvecklas framåt, både i stort och i smått.

– FLS har traditionellt varit väldigt lärarcentrerat och inte riktigt lyft blicken mot akademien. Jag hoppas att nya samarbeten kommer att ge en mer akademisk höjd. En mer konkret idé är att forskningssammanställningen kanske kunde utökas med ett reportage med lärare som testat det som beskrivs till nästa gång. Vår utmaning nu är att fortsätta att utvecklas och fortsätta skapa medlemsnytta. Det råder ingen brist på saker att göra, avslutar Johan Ceder.

Kommentera