Annons
Fredrik Hansson, universitetslektor vid Malmö universitet, och Eva Elg, projektledare vid Bjuvs kommun. Foto: Malmö universitet

Nytt arbetssätt ökar lärarnas professionalitet

Publicerad 7 augusti 2018

Fakta

Mer om genrepedagogik:

Den genrepedagogiska modellen ger stöd till eleverna att utveckla sitt skolspråk.  

Genrepedagogik handlar om att eleven lär sig identifiera olika språkliga mönster i så kallade mönstertexter. När eleven har fått kunskap om språkets funktioner i exempelvis berättelser, förklaringar och instruktioner har den bättre förutsättningar att ta till sig nya kunskaper i skolans alla ämnen. 

Modellen utvecklades ursprungligen i Australien och introducerades i Sverige under 00-talet via svenska som andraspråk. Arbetssättet är välkänt inom ämnet svenska. Intresset för att utveckla språkliga strategier i fler ämnen har spridit sig inom den svenska skolan under de senaste åren.  

Källa: Malmö universitet

I Bjuv har satsningen på språkorienterad undervisning höjt skolresultaten och förbättrat arbetsmiljön för lärarna.
– Det här arbetssättet kommer att öka lärarnas professionalitet, säger Fredrik Hansson, universitetslektor vid Malmö universitet.

Under höstterminen 2017 sjösattes det nya projektet ”När jag lär mig mår jag bra” i skånska Bjuv för att fortsätta höja skolresultaten i kommunen. Satsningen på pedagogisk utveckling ingår som en del i ett pilotprojekt som har engagerat elever och lärare i årskurs nio på Ekeby skola under det senaste läsåret.

Med hjälp av så kallad genrepedagogik i undervisningen har man lyckats göra eleverna medvetna om språkliga mönster i texter, och det gör det enklare för dem att tillägna sig nya kunskaper i alla ämnen.

Eva Elg arbetar som specialpedagog vid elevhälsan i Bjuv och är ledare för pilotprojektet. Hon tycker att arbetssättet med språk i alla ämnen och genrepedagogik är ett sätt att ge alla elever demokratiska förutsättningar.

– Det är ett arbetssätt som är viktigt på så många plan. Arbetssättet kommer att skapa en mer likvärdig skola och gör att alla barn få samma möjligheter senare i livet, säger hon.

Under vårterminen har Fredrik Hansson, universitetslektor vid Malmö universitet, presenterat det nya arbetssättet för lärare vid en forskningscirkel och varit stöttande under arbetsprocessen.

– Målet i det här har varit att man inte bara ska gå en kurs i en metod, utan att man i stället som lärare skulle utveckla sin professionalitet. Att man tänker efter vad det är för komponenter som bidrar till att det fungerar, säger Fredrik Hansson.

– Det här arbetssättet kommer att öka lärarnas professionalitet. Så att de själva kan fatta beslut och använda vissa delar ur en metod snarare än att försöka tillämpa hela paketet på en gång. Det gör att man inte blir en som bara följer ett recept, utan man blir en som kan utnyttja delar i receptet i stället.

När man talar om genrepedagogik blir det ofta att man pratar om den så kallade cirkelmodellen inom området, och att man ska utföra lektionerna och deras innehåll i en viss ordning. Men det finns samtidigt så mycket annat inom modellen som man inte får glömma bort, menar Fredrik Hansson.

– Det handlar även väldigt mycket om förberedelsearbete, hur man sköter dialoger i klassrummet och hur läraren går in och pendlar mellan att själv ha kontrollen över saker och ting och sedan låta eleverna jobba lite friare, säger han och tillägger:

– Det har varit ett frivilligt deltagande med stort intresse bland lärarna. Det är en sak som har gjort att det har blivit så goda resultat och ett bättre arbetsklimat. 

Arbetssättet i kommunen har bland annat resulterat i grupparbeten där eleverna har utvecklat egna visioner för hur tryggheten och trivseln ska öka i Bjuv. 

– Trivs eleverna i skolan och vardagen så ökar ju förutsättningarna för att få bättre betyg. Över 90 procent trivs i skolan visa våra undersökningar. Det har dessutom blivit ett lugnare arbetsklimat för lärarna, säger Eva Elg.

Satsningen har möjliggjorts med finansiella medel från Skolverket. Arbetet har redan gett utdelning i form av förbättrade studieresultat bland eleverna. När niorna gick ut i våras var omkring 84,3 procent behöriga till gymnasiet. I julas indikerade betygen att det bara var ungefär hälften som skulle klara måluppfyllelsen.

– Jag tycker att det är fantastiska siffror och en häftig resa vi har gjort tillsammans. Lärarna har slitit jättehårt för att få alla elever involverade, och satt fokus på att eleverna ska påverka sin egen situation. Det tror jag är väldigt viktigt, säger Eva Elg.

Under kommande läsår ska arbetssättet även testas i årskurs 7–9 på Ekeby skola i Bjuvs kommun. I framtiden hoppas man att arbetssättet ska spridas vidare till fler skolor.

– Vi ser att det går bra och kommer fortsätta jobba hårt för ännu bättre resultat. Snart tror jag att fler skolor kommer att inspireras, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Annons
Annons

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Annons

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Annons
Annons

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Annons

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons