olle_skovde_arbetsmiljo

Olle Björk, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Skövde.

Arbetsmiljö

Nytt beslut: Facklig seger för lärarnas arbetsmiljö

Lärarfacken larmade Arbetsmiljöverket om stora arbetsmiljöbrister för lärarna i Skövde. Nu har myndigheten skärpt kraven på kommunen.
– Många lärare har blivit helt utslitna, säger Olle Björk, huvudskyddsombud för LR.

I slutet av januari anmälde Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Skövde kommunen till Arbetsmiljöverket för arbetsmiljöbrister. De lokala facken menade på att den höga arbetsbelastningen och den stora personalomsättningen har orsakat stress hos lärarna inom hela kommunens skolsektor.

Olle Björk, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Skövde, berättar att lärarna har märkt av en sämre psykosocial arbetsmiljö, ökad arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress och svårigheter att återhämta sig under arbetsdagen. 

– När Arbetsmiljöverket kom på inspektion i april hade vi ytterligare ett antal handfasta exempel på detta. Många lärare har fått en ökad arbetsbelastning och det har gjort att många har blivit helt utslitna, säger Olle Björk.

Först kom Arbetsmiljöverket med ett förhandsbesked till arbetsgivaren vad de skulle göra, där man bad kommunen att prioritera arbetsuppgifterna. Kommunen har svarat facken med att man kommer arbeta systematiskt med att komma tillrätta med problemen. 

Men både LR och LF anser inte att kommunens åtgärdsförslag är tillfredsställande och vände sig därför till Arbetsmiljöverket med begäran om ett föreläggande.

Nu står det klart att Arbetsmiljöverket skärper kraven på Skövde kommun, som innebär krav på att kommunen anpassar resurserna till kommunens skolor så att inte arbetsbelastningen innebär risk för ohälsa för skolans personal. 

– Arbetsgivaren måste också se till att organisationen och resurserna helt enkelt är avpassade för de arbetsuppgifter som ska göras. Det blir lite tuffare den här gången för arbetsgivaren. Det känns rätt skönt, säger Olle Björk och fortsätter:

– Det är klart att det är en facklig seger. Framför allt känns det bra att Arbetsmiljöverket tog allvarligt på saken.   

Olle Björk hoppas att de nya skärpta kraven blir en ordentlig signal till politikerna.

– För det är de som snålar. De har tidigare tagit väldigt lätt på arbetsmiljöanmälan och sagt att de inte tänker tillföra mer pengar. Vi får inte ge oss utan vi tänker damma på ändå, säger han.

Skövde kommun har nu möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets planer på föreläggande mot kommunen.

– Nu måste arbetsgivaren komma med ett utlåtande tillbaka till Arbetsmiljöverket hur de tänker lägga upp detta. Lärartätheten är alldeles för låg i kommunen så det är en svår nöt att knäcka, säger Olle Björk. 

Han hoppas att fler lokala fack tar tag i arbetsmiljöfrågan på samma sätt som man har gjort i Skövde för att få någon förändring på skolorna.  

– Ja, det är egentligen det enda sättet för att få arbetsgivaren att reagera över huvud taget. De sitter så knutna till politiken i dag och vågar inte säga så mycket, för de riskerar sin anställning. Det är därför vi vill ha större statligt inflytande över skolan, säger han. 

Kommentera