Nytt lärarpris

Nytt pris – Årets FN-lärare

Daniel Gustavsson Emmertz, lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund, har tagit emot Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare. Det får han för sina insatser kring globala frågor i skolan. 

Daniel Gustavsson Emmertz, lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund, fick ta emot priset vid det nationella FN-rollspelet SweMun 2015, vid Rudbecksgymnaiset i Tidaholm.

Han får priset för att han under flera år har varit drivande i skolans utvecklingsarbete med internationella frågor. Tillsammans med kollegor förbereder han dessutom en ny samhällsvetenskaplig inriktning på temat mänskliga rättigheter. Tanken med det är att rättighetsperspektivet ska genomsyra undervisningen i flera ämnen. Daniel Gustavsson Emmertz har även gett sina elever chans att genom utbyte lära sig hur människor i andra världsdelar. 

Priset besår av ett diplom och en studieresa till FN i Genève och överlämnades av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som också har suttit i juryn. Svenska FN-förbundets pris till Årets FN-lärare har instiftats för att uppmärksamma särskilt betydelsefulla insatser för att öka kunskapen, engagemanget och förståelsen för globala frågor i skolan. 

Kommentera