Kompetensutveckling 

Nytt studiepaket för kommunikation utan ord

För alla pedagoger som jobbar med barn med nedsatt talförmåga släpper SPSM nu ett webbaserat studiepaket om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Elever med behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning, och därför satsar nu Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på att höja pedagogernas kunskaper i att möta de behoven. Med hjälp av självstudier på nätet ska lärare bättre stötta dessa elever att uttrycka sig och ge dem tillgång till material som stimulerar kommunikation och samspel och som stödjer möjligheten att förstå.

– Stödet i kommunikationen måste fungera och användas i alla situationer och aktiviteter tillsammans med personer i behov av AKK, oberoende av vilken skolform det handlar om. Vilka AKK-sätt som används för att kommunicera med varandra beror på individens förutsättningar, behov och situation. Det kan till exempel vara tecken, gester, kroppsrörelser, föremål, symboler eller bilder. Hur kommunikationen sedan fungerar påverkas av omgivningens förhållningssätt och kunskap om AKK, säger Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, Specialpedagogiska skolmyndighetens samordnare för alternativ och kompletterande kommunikation i ett pressmeddelande.

Studiematerialet består av filmade föreläsningar och vänder sig i första hand till lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Begreppet ”alternativ och kompletterande kommunikation” reds ut, och även hur olika former av AKK används i kommunikation och samspel mellan människor.

– Materialet ska kunna användas för kompetensutveckling i ett kollegialt lärande som är utgår från de lokala behoven. Det går också bra att ta del av studiepaketet på egen hand, säger Anna-Karin Mattiasson-Ewelind.

Du hittar studiematerialet från SPSM här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm