Nytt utspel om arbetstiden

Högre lön – men inget sommarlov. Det är innebörden i SKL:s senaste utspel i striden om lärarnas arbetstid.
”Dagens system med 45-timmars vecka under terminerna innebär att arbetstiden blir ojämnt fördelad över året”, skriver Anders Knape (M), Ilmar Reepalu (S) och andra SKL-representanter i ett brev till landets samtliga kommuner.

I ett gemensamt pressmeddelande kommenterar de båda lärarfackförbunden SKL:s brev.
Det nuvarande läraravtalet ger redan de lokala arbetsgivarna möjligheter att komma överens om det SKL vill åstadkomma, menar Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.
– För bästa resultat ska lärarna ägna sig åt sin huvudsakliga uppgift, undervisning, under terminerna när eleverna är i skolan. Lärarnas ferietjänster ger optimala förutsättningar för detta, säger Metta Fjelkner.

”Planeringstid avgörande”

– Förtroendearbetstid handlar om förutsättningarna för att göra ett bra lärararbete. Planeringstid är avgörande för undervisningskvaliteten, kommenterar Eva-Lis Sirén.
Arbetstiden för lärarna är den stora stridsfrågan i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarrepresentanten Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill ge högre lön åt lärare på skolor som ”prövar en ny arbetsorganisation i skolan”.
I klartext: Arbetsveckor på 40 timmar med vanlig semester i stället för långt sommarlov.
– Vi och våra fackliga motparter är överens om att lärarna är skolans främsta resurs. Utifrån den samsynen borde vi också kunna nå enighet om att denna resurs ska användas på bästa sätt för eleverna och för att skolans kvalitetsmål ska kunna uppfyllas, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett uttalande.

Kommentera