ipad_karta_810px
Forskning 

För- och nackdelar med surfplattor i klassen

Ökat engagemang men fler distraktioner. Både tidsbesparande och tidstjuveri. Stökiga elever blir lugnare, men andra porrsurfar. Det svensk-tyska projektet ”Paducation” ger ingen ensidig bild av hur surfplattor påverkar i undervisningen.

Ett tjugotal svenska och tyska gymnasielärare använde dagligen surfplattor i undervisningen i två års tid, för att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det leder till. Mycket forskning på ny teknik i skolan handlar om hur det påverkar elevernas resultat, men den här gången låg fokus istället på lärarna och pedagogiken.

Forskare vid Södertörns högskola följde arbetets gång och har nu sammanställt en rapport, till stor del baserad på utfrågningar av de deltagande lärarna, där de fått uppge för- och nackdelar med surplatts-undervisning i olika kategorier.

Som generella fördelar nämns bland annat att plattorna sparar tid, är mobila, underlättar uppstart av lektioner och uppgifter och att de ger nya möjligheter till interaktivitet och att lyfta in världen i klassrummet. Generella nackdelar är stress och dålig stämning till följd av tekniskt strul, många potentiella distraktioner, fokus på teknik istället för innehåll och att ledarskapet tenderar att belöna själva användandet av teknik och nya appar istället för god pedagogik.

Under kategorin ”engagemang” listar lärarna i studien många gånger fler fördelar än nackdelar. De upplever att det är roligare att vara lärare, att eleverna är mer motiverade att jobba med surfplattan, att elevernas studieteknik förbättras och att svaga, tysta och blyga elever får en chans. På minussidan ligger att det är svårare att motivera eleverna till ”långsamt lärande” eller läsning.

Under kategorin ”disciplin” uppger lärarna att stökiga elever och elever med koncentrationssvårigheter blir lugnare och det är få disciplinära problem överlag. Negativt är att lärarna inte alltid vet vad eleverna gör när de jobbar fritt. Exempelvis händer det att eleverna nöjessurfar, fastnar på YouTube, porrsurfar eller till och med ringer uttalandssamtal via Skype.

Hela rapporten ”Paducation” innehåller fler kategorier och tar även upp bland annat hur lärarens arbete påverkas inom specifik ämnesundervisning som matematik och konst.

Läs hela rapporten här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm