Statistik

Ojämn fördelning av nyanlända

Flera mindre kommuner tar emot många nyanlända elever medan storstadsområdena tar emot färre, i förhållande till folkmängd. Det visar Skolverkets analys av Migrationsverkets statistik.

Mer statistik

Här finns statistiken nerbruten kommun för kommun.

Skolverket presentar idag sin analys av Migrationsverkets statistik över de nyanlända elever som kom till Sverige under 2015.

Skolverket redovisar siffrorna på kommunnivå och genomgången visar att ett antal mindre kommuner har tagit emot ett stort antal nyanlända elever. Medan Storstadsområdena andelsmässigt tagit emot ganska få nyanlända har vissa mindre kommuner har tagit emot förhållandevis många.

Enligt Skolverket är de kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar under 18 år i relation till folkmängd Borgholm, Ljusnarsberg, Åsele, Norberg, Överkalix, Storfors, Askersund, Laxå, Älvdalen och Hultsfred.

Under 2015 kom totalt 31 000 nyanlända elever i åldrarna 1 till 12 år. Motsvarande siffra för åldrarna 13 till 18 år är 40 000. En majoritet av de nyanlända eleverna är alltså i högstadie- och gymnasieåldern. Störst är årskullen födda 1999 med nästan 13 000 elever. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm