Framtidsyrke

Ökad efterfrågan på utbildade lärare i framtiden

Pedagogisk examen väntas innebära goda jobbmöjligheter år 2035. Det visar SCB:s nya prognos. 

Obehöriga lärare väntas bli ersatta av personer med pedagogisk examen samtidigt som grund- och gymnasieskolans elevkullar ser ut att bli större.

Som följd väntas det år 2035 bli brist på utbildad personal inom flera lärargrupper, bland annat gymnasielärare, grundskollärare, fritidspedagoger, speciallärare och förskollärare.

Det lär resultera i goda jobbmöjligheter för lärare med pedagogisk examen år 2035. Störst efterfrågan väntas det vara på de som har en grundskollärarutbildning, senare år och gymnasielärarutbildning.

Det visar SCB:s statistiska undersökning ”Trender och prognoser 2014”, som presenterar beräkningar över tillgången och efterfrågan på utbildade.

Kommentera