signera_betyg
Betygssättning

”Osäkert vem som ska sätta betyg”

Många lärare som ska stödja obehöriga kollegor i betygssättning har inte fått tid avsatt för det. På vissa håll är det dessutom oklart vem som ska sätta betyg – trots att terminen snart är slut.

Betygssättning
  • Från den 1 juli 2015 får endast legitimerade lärare sätta självständiga betyg. 
  • En lärare som saknar legitimation får göra det i samråd med en legitimerad lärare. 
  • Om skolan inte har någon legitimerad lärare i ett ämne, får en legitimerad lärare utan den specifika ämnesbehörigheten sköta den stödjande rollen.
  • Vid oenighet väger den legitimerade lärarens ord tyngst och får därmed bestämma betyg. Om den legitimerade läraren dock inte har ämnesbehörigheten så sätter rektorn betyget. 
  • Rektorn får bara sätta betyg i undantagsfall. 

Källa: Skoverket. 

Se Skolverkets film om betygssättning för obehöriga lärare här

Sedan i somras får inte obehöriga lärare längre sätta betyg på eleverna. Lösningen ska då vara att betygen sätts i samråd med en legitimerad kollega.

Rektorn på respektive skola ska enligt regelverket planera för betygssättningen, så att det inte kommer som en överraskning för en legitimerad lärare att hen ska bistå en kollega vid betygssättning.

På vissa skolor i Södermanlands län har man organiserat hur arbetet ska genomföras redan från början. Men i andra har man fortfarande inte en klar lösning på hur man ska göra med betygssättningen – trots att en hel termin snart har gått, och betygstider närmar sig.  

– Vi vet att det sitter obehöriga lärare på tjänster där man ska sätta betyg. Men signaler tyder på att det inte är klart än vilka som ska gå in och sätta betyg i alla ämnen, säger Jessica Olsson, Lärarnas riksförbunds distriktsordförande i Södermanland.

Bakgrunden är att skolor utgår från att alla lärare är behöriga när tjänstefördelningen inför terminen görs. Extrauppgifterna som det innebär att sätta betyg på obehöriga lärares elever, räknar man inte alltid med. Vem som ska hjälpa en eventuellt obehörig lärare att sätta betyg kan därför förbli ett frågetecken när terminen startar.

Flera lärare i länet har fått frågan om de kan sätta betyg åt en obehörig ”i korridoren”. Frågan har då kommit direkt från kollegan utan ordentlig diskussion tillsammans med rektorn.

– En lärare har fått muntliga önskemål av andra kollegor, varpå det en dag dök upp en betygskatalog att skriva under i dennes fack utan någon överenskommelse.

Jessica Olsson anser att skolorna borde ha organiserat extraarbetet ordentligt, från terminens start.

– Om man ska kunna göra en rättssäker betygssättning så krävs det att man samplanerar och sambedömer redan från augusti. Dessutom innebär det här en extra arbetsbörda för de legitimerade lärarna. Vi hade velat se ett dokument där alla obehöriga lärare listas tillsammans med namn på den legitimerade lärare respektive får stöd av, säger hon.

Lärarna blir tvungna att signera betygen, trots att de inte har det underlag de hade behövt.

– Som rektor kan man beordra det. De kan ju inte arbetsvägra eftersom det är en beordrad arbetsuppgift, samtidigt som de inte kan skriva under betyg som de inte kan gå i god för. Det är ett stort dilemma för lärarna.

Hur löser man det här nu? Kommer det att förekomma nödlösningar, där de legitimerade lärarna godtyckligt litar på de obehöriga lärarnas omdömen?

– Det här borde ha lösts för längesedan, när man såg vilka tjänster som inte hade behöriga lärare. Ja, det är möjligt. Det är en tid på året då många är trötta och genomgår både bedömningar och nationella prov. Frågan är om lärarna har tid att reflektera nu, eller om de gör en quickfix. Men jag hoppas att våra medlemmar är införstådda i vad det innebär att sätta ens signatur på ett betyg, säger Jessica Olsson.

Ett alternativ är att rektorn signerar betygen. Men det får enligt regelverket bara ske i undantagsfall, eller om inte lärarna kommer överens om betyget – och den legitimerade läraren inte har behörighet i ämnet som ska bedömas. Om läraren däremot har ämnesbehörighet, så har dennes bedömning företräde och därmed sista ordet.

Tror du att rektorer trots allt tar till lösningen att själva signera betygen?

– Det skulle inte förvåna mig om det blir så nu till jul. Men rektorn ska inte kunna använda den lösningen om det inte är så att läraren inte har rätt legitimation, säger Jessica Olsson.

Kommentera