Se alla utbildningars omdömen

Över hälften av speciallärarutbildningarna brister

Universitetskanslersämbetet har kommit fram till att fem av landets nio speciallärarutbildningar har kvalitetsbrister. Inom specialpedagogik är andelen kritiserade utbildningar färre.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 25 utbildningar som leder till speciallärarexamen, specialpedagogexamen eller till en kandidat- eller magisterexamen inom specialpedagogik.

Sämst kvalitet anses speciallärarutbildningarna ha där över hälften får kritik. Framför allt är det vetenskapligheten i studenternas självständiga arbeten som inte håller måttet. De utbildningar som brister får nu ett år på sig att komma tillrätta med problemen.

– Det är viktigt att de berörda universiteten och högskolorna åtgärdar problemen innan speciallärarutbildningen kan expanderas, säger universitetskansler Harriet Wallberg i ett pressmeddelande och hänvisar till förra regeringens planer på att fördubbla antalet platser på speciallärarutbildningarna.

För utbildningarna som leder till specialpedagogexamen eller till en generell examen inom specialpedagogik är läget bättre. Där får 3 av 16 utbildningar omdömet ”bristande kvalitet”. Ingen av alla de utvärderade utbildningarna får omdömet ”mycket hög kvalitet”.

 

Omdömen per universitet och högskola:

Göteborgs universitet          

Speciallärarexamen: Bristande kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogik – magisterexamen: Hög kvalitet

                       

Högskolan i Jönköping         

Specialpedagogik – magisterexamen: Bristande kvalitet

                       

Högskolan Kristianstad       

Speciallärarexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogik – magisterexamen: Bristande kvalitet

                       

Karlstads universitet           

Speciallärarexamen: Bristande kvalitet

                       

Linköpings universitet         

Speciallärarexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

                       

Linnéuniversitetet   

Speciallärarexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

                       

Luleå tekniska universitet   

Specialpedagogik – kandidatexamen: Hög kvalitet

                       

Malmö högskola       

Speciallärarexamen: Bristande kvalitet

Specialpedagogexamen: Bristande kvalitet

Specialpedagogik – magisterexamen: Hög kvalitet

                       

Mälardalens högskola          

Specialpedagogik – kandidatexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogik – magisterexamen: Hög kvalitet

                       

Stockholms universitet        

Speciallärarexamen: Hög kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

                       

Umeå universitet     

Speciallärarexamen: Bristande kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

                       

Uppsala universitet 

Specialpedagogik – magisterexamen: Hög kvalitet

                       

Örebro universitet   

Speciallärarexamen: Bristande kvalitet

Specialpedagogexamen: Hög kvalitet

Kommentera