panelen_2102_idrott

Linn Härdig Gunnarsson, Thomas Lövgren, Lars Eriksson och Michael Bergström deltar i lärarpanelen. Foto: Privat

Panelen

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Undervisningstimmar, lokaler och coronasäkrade lektioner – fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Lärarna i Panelen:
  • Linn Härdig Gunnarsson, gymnasielärare i idrott och hälsa och engelska vid Uddevalla Gymnasieskola.
  • Thomas Lövgren, förstelärare i idrott och hälsa vid Hushags- och Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
  • Lars Eriksson, lärare i idrott och hälsa vid Gudmundråskolan (högstadieskola) i Kramfors.
  • Michael Bergström, lärare i idrott och hälsa i Fagersta.

1. Bör antalet undervisningstimmar utökas? 

Linn Härdig Gunnarsson: ”Ja. I takt med att den fysiska kapaciteten försämras hos våra unga och att många samtidigt har svårt att koncentrera sig, skulle ökad rörelse på skoltid hela vägen genom gymnasiet kunna leda till ett friskare samhälle.”

Thomas Lövgren: ”Antalet timmar för fysisk aktivitet bör givetvis ökas. All forskning visar väl det och varför. Ett nytt ämne kanske skulle införas som heter ”Motion”, ”Rörelse” eller till och med kanske ”Folkhälsa”, där eleven får utlåtandet ”deltagit/ej deltagit”. Detta gör att man kan ha motion/rörelse för att skapa ett livslångt intresse utan krav.”

Lars Eriksson: ”Ja, med tanke på att dagens ungdom är betydligt mindre aktiv på sin fritid än förr. För många är det den enda kroppsrörelse de får på veckan och vi får ideligen larmsignaler om att den psykiska ohälsan ökar. Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet gynnar måendet, så därför anser jag att ämnet bör få mer undervisningstid.”

Michael Bergström: ”Det vore bra om ämnet fick utökad tid, då det visat sig att man presterar bättre i alla ämnen med mer motion. Alltför få unga rör sig så mycket som behövs för att må bra.”

2. Vad tycker du om idrottslokalen där du arbetar?

Linn Härdig Gunnarsson: ”Jag har min undervisning i Rimnershallen, som är en multi­idrottshall som ger oss nästan obegränsade möjligheter både inom- och utomhus. Det är en fantastisk hall att arbeta i, men den byggdes inte med skolan i åtanke så vi behöver planera noga för att eleverna inte ska bli störda av varandra.”

Thomas Lövgren: ”En helt suverän skolidrottshall. Jag har arbetat i ”min” idrottshall sedan den byggdes 1983. Vi idrottslärare fick vara med och ändra en hel del så det skulle bli en bra skolidrottshall. Vi har en hall som kan ändras i fyra olika storlekar, vi har teorisal, liten styrkehall, litet cyklotek och ett litet crosstrainerrum.”

Lars Eriksson: ”Vi samsas om lokalerna med både det intilliggande gymnasiet och i år även med en del mellanstadieklasser. Vi cirkulerar med ett fyraveckorsschema. Vi har en fullstor sporthall och två mindre hallar på cirka 18 x 18 meter, samt simhall. Två av hallarna är i minsta laget, då vi har klasser med drygt 25 elever, och bullernivån blir ibland för hög.”

Michael Bergström: ”Jag trivs mycket bra, har enormt bra förutsättningar med en hall på 30 x 40 meter samt simhall och bowling-, skytte-, judo-, brottning- och dans/bordtennislokaler i samma byggnad.”

3. Hur coronasäkrar du din idrottslektion?

Linn Härdig Gunnarsson: ”Utifrån FHM:s rekommendationer har vi skapat lokala planer för att minska smittspridningen, vilket bland annat innebär att vi har gjort scheman för omklädning och dusch. Inför och under lektionerna spritar alla händerna och det material vi använder spritas av under och efter lektionen. Aktiviteter med kroppskontakt undviker vi helt.”

Thomas Lövgren: ”När vi inte har distansundervisning har vi tillgång till fler omklädningsrum. Vi har gjort det vi kan genom att hålla bra avstånd och hålla isär grupper. Exempelvis med styrkestationer, då jobbar man bara på sitt ställe med övningar och cirkulerar minst två meter från en kamrat. Utesäsongen blev lite längre i höstas.”

Lars Eriksson: ”Jag försöker i första hand minimera kontaktsporter och heller inte utöva pardans.”

Michael Bergström: ”Vi har coronasäkrade lektioner genom att hålla avstånd, med racketspel och andra nätspel inomhus. Vi kör skridskor, PW, löpning och skidor ute. Teori har vi delvis via distans, men även där motionsrelaterade uppgifter.”

Kommentera