Studie- och yrkesvägledning

Pengar att spara med bra vägledning

Att minska avhoppen från gymnasiet är en viktig del i arbetet med att förhindra att unga hamnar i utanförskap. Både myndigheter och skolhuvudmän visar ett ökat intresse för detta, menar Gabriella Holm, Skolsamverkan.
– Den kommun som kan få till bra kontinuerlig vägledning, kan spara mycket pengar på sikt.

I socioekonomiskt utsatta områden är det en stor en stor andel i gruppen 16–29-åringar som varken studerar eller arbetar. Hur man ska komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten engagerar både myndigheter och politiker. 

– Om du tittar på gruppen unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden i de här områdena så är en gemensam nämnare att de saknar gymnasiekompetens. En fullständig gymnasieutbildning är helt avgörande för att du ska kunna få ett jobb, säger Gabriella Holm.

Hon driver företaget Skolsamverkan och jobbar med att kvalitetsutveckla skolans studie- och yrkesvägledning. Ett mål är att minska ungdomsarbetslösheten. Ett led i detta är att minska avhoppen från gymnasiet och att få fler elever i grundskolan behöriga till gymnasiet. Här kan skolans studie- och yrkesvägledning spela en viktig roll.

– Man ska komma ihåg att studie- och yrkesvägledningen nu är hela skolans ansvar. De enskilda studie- och yrkesvägledarna har hög arbetsbelastning och är försvinnande få. I snitt har en studie- och yrkesvägledare i grundskolan ansvar för 400 till 600 elever.

Studie- och yrkesvägledningen ska finnas med redan från årskurs ett och tanken är den ska löpa som en röd tråd genom hela skolgången. 

– Man säger att eleverna ska bygga upp sin valkompetens. Ungdomarna ska få hjälp med att göra mer medvetna och väl underbyggda val. Då minskar risken med avhopp, omval, felval säger Gabriella Holm och fortsätter.

– Det är viktigt att vidga elevernas perspektiv. Som elev måste du känna till vad du har att välja emellan, det är en av skolans kompensatoriska uppgifter.

Gabriella Holm menar att det nu finns ett intresse för de här frågorna från myndigheternas sida, många är bekymrade över avhoppen och vart det leder.  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) driver till exempel projektet Plug In i syfte att minska avhoppen.

– Även huvudmännen är intresserade av studie- och yrkesvägledningen i relation till hur man ska minska omval, felval och avhopp. Det handlar om mycket pengar för kommunerna när eleverna går ett fjärde och femte år på gymnasiet.

Behövs det fler studie – och yrkesvägledare?

– Det säger de i alla fall själva. Nu blir det nog ofta så att den tidiga vägledningen läggs på klasslärarna. Men det är studie- och yrkesvägledarna som sitter på kunskaperna och kan stötta lärarna i det arbetet. Här har rektorn och huvudmannen en uppgift att se till att det fungerar, säger Gabriella Holm och fortsätter.

– Om man får till en riktigt bra, kontinuerlig vägledning så kommer det att spara mycket pengar på sikt i en kommun, eftersom man minskar omval och avhopp. Men det gäller att våga skapa plats för det i sin budget och att man tänker långsiktigt. 

Kommentera