Annons
Elever i behov av olika sorters stöd far illa när allt som går att ge är att upprätthålla ”verksamhet”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund. Foto: Shutterstock, privat.

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Publicerad 6 november 2020

Debatt ”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Under rådande pandemi finns en rad hjältar vid fronten. Dessa räddar liv, vårdar sjuka och står för en fundamental samhällsfunktion som innebär medborgarnas trygghet avseende liv och hälsa. Jag menar så klart sjukvården med flera lager av funktioner vilka organiseras i olika yrkeskategorier som alla samverkar för att just vårda sjuka och rädda liv.

Under nuvarande läge med allvarlig global smitta vilket metaforiskt skulle kunna kallas för ett krig mot viruset, går det även att se akut- och intensivvårdspersonal som krigets frontsoldater. I en förlängning kan dessa även metaforiskt betraktas som krigshjältar.

Olyckligtvis har det i trettio år varit mäkta populärt att mäta effekten hos sjukvården i kronor och ören. Det vill säga ju färre medicinska kämpar på golvet desto effektivare. I nuvarande skarpa läge har det visat sig vanskligt när folkhälsans fortsatta existens vilat på personellt bantade organisationer.

Den svenska regeringen och folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans för att begränsa Coronapandemins effekter i landet. Restriktioner för allmänhet och arbetsplatser revideras löpande och vi förstår alla att man under våren gjort sitt bästa för att se till att kombinera trygghet och kontinuitet med förhållningsråd om avstånd och renlighet, (bland annat via öppethållande av skola för barn och ungdomar).

Medborgare med ej samhällsbärande yrken arbetar hemifrån i hög grad. De möts digitalt och skriver sina dokument nästan lika bra hemma som på arbetsplatsen. Det är lite trist utan de sociala kontakterna, men i gengäld kan man ju ta en promenad när så är möjligt och dessutom passa på att sätta igång en tvättmaskin innan konferensen.

Jag arbetar som specialpedagog i en väl fungerande f–6-skola. Under pandemin är det viktigt att vi håller öppet så elevernas tillvaro får stabilitet och deras samhällsbärande vårdnadshavare kan fortsätta kämpa vid fronten. Eftersom restriktionerna kräver sjukskrivning två symptomfria dagar efter förkylning är det inte särskilt många dagar på terminen som alla lärare och annan personal har varit på jobbet. Att vi förstår att det kan vara så är inte konstigt, det handlar ju bokstavligen om liv och död, eller?

Verksamheten i skolan regleras av nationella styrdokument; läroplaner för de olika skolformerna och skollagen. Detta effektueras av de lokala huvudmännen (i första hand) kommunerna. I kommunerna har det också varit i ropet att räkna kronor, spara och banta. Ju färre som arbetar desto mer framgång.

Precis som vid medicinfronten är det en vacklande organisation ute i slagfältets periferi som träder in för att backa upp. Vi i personalen går in och tar kollegornas pass, och varje morgon är det lika spännande att gå till jobbet: Hur många är borta idag?

Vi jobbar som sagt för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar.

Enligt den senaste läroplanen för grundskolan har vi absoluta kunskapskrav som skall uppnås. Fortfarande, trots läget. Av varje elev.

Om eleven inte når förväntade kunskapskrav (ett rejält antal i varje moment i varje ämne) får eleven betyget F. Om elever riskerar att få F ska skolan skyndsamt utreda, gruppanpassa, individanpassa och upprätta åtgärdsprogram som specificerar åtgärderna i det särskilda stödet som vi är skyldiga att ge eleven.

Detta ska utvärderas ca varannan månad (för varje elev). Specialpedagoger och speciallärare hjälper till med planering, utredningar, anpassningar och särskilt stöd. Okej. Vad händer då om bara halva personalstyrkan är på plats (den redan bantade)?

Frid och fröjd råder såtillvida att kontinuiteten upprätthålls och samhällsbärarna kan gå till jobbet. Någon möter barnen på morgonen, någon har någon sorts lektion, förhoppningsvis i linje med det som planerades enligt kunskapskraven. Men vänta hur var det nu med kunskapskraven? Om en elev riskerar att ej uppnå dessa upprättades ju åtgärder, vem genomför dessa?

Hur klarar ”fel” pedagog att gruppanpassa för klassen där eleven med autism behöver vissa förutsättningar? Eller vara inläst på ämnet man inte har utbildning för, men som har stenhårda kunskapskrav? Vem ger särskilt stöd när vi inte ens har en lärare per lektion och klass? Vem utför skolverkets kartläggningar av språkstegen för svenska som andra språk när läraren med kompetens vikarierar i klass 5A? Hur förbereder musikläraren sexans elever inför de muntliga nationella proven i svenska, engelska eller matematik?

Timplanen ligger fast, kunskapskraven likaså. Även de nationella proven och skollagens reglering om stöd till elever i behov.

Elever i behov av olika sorters stöd far illa när allt som går att ge är att upprätthålla ”verksamhet”. Vi jobbar som sagt för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar. Om kraven sänktes och vi kunde anpassa vår verksamhet till att upprätthålla kontinuitet och tillsyn kunde vi kanske organisera lite annorlunda.

Vi skulle kunna ta hjälp av annat än undervisning när personalluckor uppstår, korta av skoldagarna för eleverna, ge en rutin som fungerar. Men att kräva att vi ska leverera undervisning med samma kvalitet och utveckling som i fredstid är grymt, både mot lärare och elever.

Cecilia Rosenlund, Specialpedagog i Luleå.
 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons