BETT

Personliga tal tar Årstas sexor till London

Fem elever i årskurs 6 på Årstaskolan packar nu väskorna för att åka till i London för att föreläsa. Sjätteklassarnas arbete med personliga tal är en av programpunkterna på IT-mässan BETT.

Under hösten har Årstaskolans sjätteklassare jobbat med projektet ”Tala som Ted”. Utifrån en mall har eleverna skrivit tal av sina personliga berättelser, hållit dem inför publik i Folkets hus och lagt ut dem på webben. 

– Det bästa är att kunna berätta något viktigt, något man velat säga förut, men inte kunnat.
Det säger sjätteklassaren Shakira Nabatanzi som i sitt tal berättar om när hon fick veta att hennes pappa varit barnsoldat.

– Det är jobbigt att berätta, men det känns bra att andra får veta att världen inte är som man tror att den är, säger Shakira Nabatanzi.

Klasskompisen Klara Edvaldssons uppgift på mässan är att berätta om hur arbetet med talen gått till.

– Det har varit jätteroligt att få dela sina tankar och idéer. Vi har kommit närmare varandra när vi hört varandras tal, säger Klara Edvaldsson. 

Årstaelevernas lärare Martin Fernström och Lotta Bohlin följer med till BETT-mässan och håller också de var sin föreläsning. Lotta Bohlin talar under rubriken ”Levandgöra läroplanen” om sitt arbete med IT i undervisningen. Deras sjätteklassare har jobbat med ett flertal IT-baserade projekt. Förutom talskrivande har en digital bokhandel har konstruerats där elevernas egna e-böcker finns att ladda ner. Eleverna har också gjort filmer där de ger förklaringar av matematiska begrepp.

Lotta Bohlin betonar att det är pedagogik och inte teknik som är utgångspunkten för det hon gör.

– Det är inte Ipads och smartphones som utvecklar undervisningen, men teknik kan förstärka det vi gör, säger Lotta Bohlin.

Den stora vinsten med tekniken är enligt Lotta Bohlin att den möjliggör ett delande med andra. Eleverna kan lära sig av varandras mattefilmer och får respons på sina tal från människor både inom och utanför skolan.

– Det finns en ’på riktighet’ i arbetssättet som ökar elevernas motivation och engagemang, säger Lotta Bohlin.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm