Lovskola

Pinsam räknemiss för sommarskolan

Skolverket beviljade 10,5 miljoner kronor i statsbidrag till sommarskola i Jönköpings kommun. Men i själva verket rör det sig om ett räknefel.

De får mest

Stockholm 17 614 950 kronor

Göteborg 7 281 534 kronor

Borlänge 4 932 960 kronor

Årets lovskola slår rekord. Totalt får kommuner och privata huvudmän 150 miljoner kronor för att bedriva undervisning under loven.
Jönköpings kommun sticker ut, med 10 545 750 kronor för sommarskolan. Det motsvarar 8 175 elevveckor.

– Det är vår kanslichef som har gjort en dundertabbe, han har lagt ihop på ett konstigt sätt. Det är en katastrof, pinsamt för honom och för Jönköpings kommun. Men shit happens, säger Stefan Pirard, vid Utbildningsförvaltningen i Jönköping, till Skolvärlden.

Kommunens skolor får i stället 3 miljoner kronor, som räcker till 30 lärare i skift under en period på åtta veckor.

Stockholm är den kommun som för störst del av statsbidraget, 15 996 000 kronor eller 12 400 elevtimmar.

Här samarbetar skolorna under sommaren och utbildningen förläggs till två sommarveckor.

– Det finns en massa olika skäl till att en elev kan behöva sommarskola. Vi har en stor del nyanlända som går i åttan och nian, och andra elever som kan behöva en boost inför sommaren, säger Lee Orberson, en av kommunens grundskolechefer.

Han är säker på att kunna rekrytera personal till sommarundervisningen.

Förra året sökte kommuner och privata huvudmän totalt 82 miljoner kronor, i år var siffran 172 miljoner. Totalt kommer 150 miljoner kronor delas ut.
Anledningen till högtrycket är förändringar i villkoren. I år omfattas språkintroduktion och alla gymnasieutbildningar av möjligheten till lovskola.

Störst behov på gymnasiet finns hos språkintroduktionsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

Kommentera