skoldator_0
IT i skolan

Plattform samlar digitalt material på ett ställe

En samlingsplats som ska minska teknikstrulet i klassrummet och underlätta undervisningen. Det är syftet med den kostnadsfria tjänsten Skolon.

Om Skolon

Att använda Skolon-plattformen och dess funktioner “Appar”, “Startsidan” och “Händelser” är kostnadsfritt. Vissa appar i systemet är kostnadsfria och andra kostar. De som är kostnadsfria har alla tillgång till och de som kostar behöver skolan ha en licens för att använda.

Sedan den 14 april finns Skolon tillgänglig för lärare och elever. Från start har över 6 000 skolor tillgång till tjänsten. Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala lärandeprodukter, arbetsverktyg och andra digitala resurser som används i skolans värld. Målet är att göra lärandet roligare och effektivare. Niclas Melin, ansvarig för digitala lärmiljöer på NetPort Science Park, tror att det blir roligare och effektivare att bedriva undervisning när läromedlen är lättillgängliga och enkla att använda. Det administrativa arbetet för pedagogerna minskar när allt innehåll finns på ett och samma ställe samtidigt som licens och åtkomsthanteringen automatiseras för skolan. 

– Istället för att slösa tid på teknikstrul kan lärarna får mer tid över till att undervisa och skapa kontakt med eleverna, säger Niclas Melin.

Förutom att effektivisera undervisningen ska Skolon underlätta för lärare att ge elever återkoppling på uppgifter och förenkla den formativa bedömningen, genom att koppla ihop de digitala läromedlen med lärplattformar och administrativa system. Det finns också ett händelseflöde som gör att det blir lättare för elever och lärare att hålla koll på de senaste händelserna i de olika applikationerna.

Skolon är plattformsoberoende vilket betyder att lärare och elever kan komma åt materialet även utanför skolan, på mobiler, läsplattor och datorer. Det underlättar enligt Niclas Melin de gånger som elever och lärare inte kan vara i skolan, till exempel om en elev är sjuk.

Niclas Melin tror att Skolon kan bidra till att fler utbilningsappar och digitala lärandeprodukter kommer att utvecklas. Med Skolon förenklas distributionen och försäljning avsevärt. 

– Skolon samlar alla produkter och når alla skolor. Det sparar tid åt utvecklarna som kan lägga mer energi på att skapa en riktigt bra applikation, säger Niclas Melin.

Idén till en digital samlingsplats föddes av entreprenörer i Karlshamn med lång erfarenhet från skolvärlden. Det tog två år att utveckla Skolon, tillsammans med Svensk Talteknologi. Redan nu finns ett stort intresse från många skolor och nya partners tillkommer varje vecka.

– Jag tror och hoppas att vi ska sluta prata om digitaliseringen av skolan och börja fokusera på att lära och undervisa. Det är en nyckelfaktor för framtidens lärande, säger Niclas Melin.

 

Kommentera