skolpojkarna_bild

I dokumentärserien Skolpojkarna möter vi bland annat eleverna Jon, Alexander, Håkan och Anton.

| Foto: Karin Alfredsson/UR
Ojämlikhet

Pojkarnas problem synliggörs i ny tv-serie

Vad är det som gör att killar fortfarande presterar sämre i skolan?
Nu har ojämlikheten mellan könen i klassrummet blivit en tv-serie, ”Skolpojkarna”, som ska få politikerna att agera.

I början av december förväntas resultaten från den senaste Pisa-undersökningen släppas. Blickar man bakåt fyra år visade samma undersökning att 30 procent av pojkarna i årskurs nio inte ens nådde upp till en grundläggande läsförståelse.

Just klyftorna mellan pojkar och flickors betyg ska nu skildras i en ny tv-serie på Sveriges Television. I Utbildningsradions nya dokumentärserie ”Skolpojkarna” får man i åtta avsnitt följa elever och lärare i Skrantaskolan i Karlskoga under ett år för att få en djupare förståelse för varför resultaten ser ut som de gör.

Syftet med serien är att synliggöra de olika faktorerna som ligger bakom den ojämlika skolan. Varför fortsätter pojkar i årskurs nio, enligt Skolverkets senaste siffror, att prestera sämre än flickor i samtliga ämnen förutom idrott?

Utbildningsminister Gustav Fridolin, som deltog under förhandsvisningen av premiärprogrammet, reagerar starkt på ojämlikheten mellan pojkar och flickor i skolan.

– Det vi har sett under ett antal år är att det svenska skolsystemet har dragits isär och ojämlikheten mellan skolor och elever har ökat. Det här är en ojämlikhet som på många sätt består och den har varit stark sedan 60-talet, och precis som man har varit inne på här så hämtar inte längre killarna igen det senare, säger Gustav Fridolin.

Utbildningsministern lyfter fram hur arbetsmarknaden radikalt har förändrats under de senaste åren. Tidigare kunde man klara sig på arbetsmarknaden med en svag utbildning, men detta är inte möjlighet längre menar han.

– Skolorna har blivit mer ojämlika enligt de internationella kunskapsberäkningarna samtidigt som skolans ansvar är större. Vi måste lyckas bättre i skolan än vad vi gjorde tidigare, förklarar Gustav Fridolin.

I Skolpojkarna får tittarna se eleverna under deras sista år i grundskolan och följa deras motgångar, framgångar och framtidsdrömmar. Redan i det första avsnittet belyser serien den stora dosen av utmaningarna som både lärare och elever ställs inför, och där pojkarna kämpar med motivationen.

Frågan många ställer sig är vad det är som ligger till grund för att ojämlikheten ser ut som de gör. En förklaring som Gustav Fridolin lyfter fram är det som ofta beskrivs som en antipluggkultur­.

– Jag tror att det är lätt att vi klistrar det där på killarna och tänker ”det är så killar är”. Men vi har sett mycket i forskningen att det ofta är en reaktion mot att man inte i tid får det stöd man behöver för att klara de grundläggande kunskaperna. Vi måste sätta in stödet i tid, säger han.

Enligt Gustav Fridolin är det framförallt tre saker som han tror kan göra stor skillnad för att bekämpa ojämlikheten i skolan. Dels vill han se till att eleverna får stöd redan i ettan och tvåan. En annan del är vikten av en genomgående studie- och yrkesvägledningen.

– För det tredje är en stark elevhälsa som jobbar nära med lärarkåren och som kan hjälpa till att fånga upp det som sägs för att trygga skolmiljön, men också möta elever som på olika sätt mår dåligt.

Det första avsnittet i serien ”Skolpojkarna” visas på onsdag 26 oktober i Svt1 klockan 22:00.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm