Skåne 

Politiker: ”Mer pengar borde ge högre betyg”

Politiker i Sjöbo är kritiska till att elevernas prestationer inte motsvarar de pengar kommunen satsar på skolan.
– Vi vill ha mer valuta för pengarna, säger Magnus Karlsson, ordförande i familjenämnden.

I en intervju i dagens Ystad Allehanda framför han kritik mot att resultaten i skolan sjunker trots att kommunen satsar mer pengar.

– Vi har ökat mängden pengar till skolan de senaste fyra till fem åren. Samtidigt har resultaten sjunkit. Dessutom fluktuerar resultaten upp och ned. Det menar vi är märkligt. Vi vill ha mer valuta för pengarna, säger han.

Peter Nilsson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Sjöbo, kan förstå att politikerna känner sig pressade att få upp skolornas resultat, även om han inte tycker att betyg i sig är det enda viktiga. Han tycker heller inte att kommunen satsar så mycket som den skulle kunna göra.

– Vill man göra det allra bästa för eleverna då måste man satsa 10-20 miljoner mer på skolan. Man kan jämföra med att kommunen satsar 150 miljoner på att bygga en ny simhall, säger han i en kommentar.

Magnus Karlsson vill lyfta in i sitt resonemang att man betalat tio miljoner kronor i tilläggsbelopp under 2014 – alltså pengar som är öronmärkta för elever med särskilda behov. Men enligt Ystad Allehanda sänkte politikerna skolpengen för att kunna höja tilläggsbeloppet.

Peter Nilsson påpekar dessutom att tilläggsbeloppet inte har direkt med betyg att göra.

– Ofta handlar det inte om att de eleverna ska få betyg, utan snarare kunna vistas i klassrummet. 

Drygt 80 procent av eleverna som slutar grundskolan i Sjöbo är behöriga till gymnasiet. Motsvarade siffra för hela riket är 87 procent.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm