bosse
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin
Kommentar

”Politiker – ta fasta på rapportens slutsatser”

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, välkomnar OECD-analysen av den svenska skolan.
– Jag hoppas att politikerna nu tittar på de slutsatser som rapporten pekar på och fokuserar på de effekter som gör skillnad och är hållbara i längden. 

Länder med bra resultat har betydligt högre lärarlöner än Sverige, det är en tydlig slutsats i OECD-analysen av den svenska skolan. Bo Jansson menar att de kommunala huvudmännen har spelat ut sin roll för att höja lärarnas löner.

– Trots att våra avtalsparter, SKL, Almega med flera, nu säger att det är dags att satsa på lärarna så ser vi tyvärr att huvudmännen ändå inte gör det i tillräcklig utsträckning. Ska vi lyckas vända utvecklingen måste lärarna kunna känna tillit till att en förändring är på gång. Om kommunerna inte klarar det här så måste staten ta över. Det krävs en första engångssatsning på alla lärare, nu handlar det om att investera sig ur skolkrisen.

– Dessutom satsar Sverige betydligt mer på skolan än många toppresterande OECD-länder. Och trots det har vi alltså de lägsta lönerna. Här måste det finnas ett systemfel, det är tydligt att pengarna inte används till det som är viktigt – bland annat lärarlöner och lärarfortbildning.

Sverige ligger också efter när det gäller möjligheterna att göra lönekarriär som lärare, vad krävs för att förändra det?
– Förstelärartjänsterna är ett viktigt steg, men samtidigt finns det i dag en oro bland lärare för vad som händer om man inte blir förstelärare. Hur går det då med löneutvecklingen? I andra yrken har man en tydlig löneutveckling under hela sitt yrkesliv, så måste det vara för lärare också.

Undervisningstiden är också betydligt mindre i Sverige än i OECD i genomsnitt, hur ser du på det?
– Ur elevernas perspektiv är mer undervisningstid positivt. Men om den ökade tiden läggs på de befintliga lärarna så kommer mer tid inte att få en positiv effekt, det går då ut över kvaliteten. Mer undervisningstid måste få kosta för att ge effekt.

– Detsamma gäller egentligen mindre klasser. Här visar OECD att det inte spelar någon roll för resultatet. Men självklart vill lärare ha mindre klasser, de vill ju ha mer tid med sina elever. Men om man bara minskar klasserna och inte ser till att det finns kompetenta lärare som kan ta hand om de mindre grupperna, då spelar storleken såklart ingen roll.

I analysen lyfter man också fram att svenska elever har sämre uthållighet och kommer försent betydligt oftare än elever i andra OECD-länder. Vad krävs för att förändra det?
– Här måste såväl lärare, som föräldrar och hela samhället bidra. Men skolan måste vara tydlig med gränsdragningar. Jag vet av egen erfarenhet att elever önskar och vill att lärare sätter gränser. Rektor och skolledning har en enorm betydelse för det pedagogiska klimatet på en skola. De måste ge lärarna fullt stöd och stå upp för de lärare som sätter gränser. Jag tror att det finns goda möjligheter till förbättring här, snabbt.

Kommentera