elever

Mikaela Larsson, Amanda Kolström och Vera Kindblom från Södra Latin.

Elever om debatten

”Politikerna visade så stor okunskap”

Man måste satsa på relationen mellan lärare och elev. Så att eleverna vågar komma till läraren om de inte har stöd hemma. Det måste finnas stöd i skolan, och trygghet, säger Amanda Kolström från Södra latin, en av förstagångsväljarna som Skolvärlden intervjuade efter den stora skoldebatten.

Elever från Södra Latin, samhällslinjen

Vad tyckte ni om debatten?

Mikaela: Alldeles för lite fokus på elevernas ohälsa. Politikerna visade också på en stor okunskap – med undantag för V och MP – okunskap om elevers ohälsa. Och de har svårt att erkänna skolans ansvar för elevernas psykiska hälsa.

Vad tycker du att de borde göra åt ohälsan?

Mikaela: Införa skolpsykologer. Istället för utvecklingssamtal, som ofta inte är så givande, så skulle man kunna ha en regelbunden kontakt med skolpsykolog så att elevernas psykiska ohälsa kan tas om hand. Man måste också få lärare att se tecken hos elever och då skicka iväg de till skolpsykologen.

Amanda: Man måste satsa på relationen mellan lärare och elev. Så att eleverna vågar komma till läraren om de inte har stöd hemma, det måste finnas stöd i skolan. Och trygghet.

Lärde ni er något nytt?

Amanda: Vi har fått läsa på mycket med vår samhällslärare, så det var inte så mycket nytt. Vi hade bra koll på vad de olika partierna vill redan innan. Lite tydligare blev det kanske om hur partierna ställer sig till förstatligande av skolan, det var oklart tidigare.

Var det kul att höra debatten då?

Amanda: Ja, jättekul och bra, bra för politikerna att få försöka nå ut till oss som faktiskt berörs. Att det inte var tvärtom, de bestämmer och vi får anpassa oss. Nu fick de försöka nå ut till oss, det kändes jättebra.

Mikaela: Men man kände att vissa politiker var mycket bättre på att ta upp frågor ur elevers perspektiv än andra. Många pratade om skolan överlag. Miljöpartiet lyckades bra tycker jag.

 

Elever från IKG i Liljeholmen

Vad tyckte ni om debatten?

Lukas Thelin, IKG i Liljeholmen, sam/beteendevetenskap: Jag tyckte inte den var bra, de kunde inte svara på frågor. Det skulle vara anpassat till elever, men alla elever behöver inte de är ens kompis. Jag tycker inte att det är relevant att de pratar om vad de tycker om det andra gänget – jag vill höra vad de själva vill göra. Så jag tycker inte att debatten var så väldigt givande.

Moa Bergman-Asp, IKG, sam/beteendevetenskap: Jag tyckte att det främst var de sista 30 sekunderna som var konkreta. Annars tog de mycket omvägar runt frågorna – utom Gustav Fridolin, han var bra.

Missade de något viktigt?

Lukas: Det var mycket prat om ”jag som lärare” och så ville de att det skulle se ut som de har mer vetskap om skolan än oss. Det är inte riktigt rätt.

Moa: Jag saknade att de inte hade med något om överföringen från gymnasiet till universitet. Om hur de vill påverka gymnasieskolan för att vi ska få en bra grund för fortsatta studier. Det är ju det mest relevanta för oss.

Daniel Hansen, IKG, natur: De missade totalt att prata om så kallade klasstjälpare. Elever som bränner ut lärare, och förstör för de andra i klassen. Sådana elever diskuteras överhuvudtaget inte, och heller inte nedmonteringen av spcialskolorna. Det är en stor miss. Spelar ingen roll om en sådan elev går i en klass med 15 eller 30 elever. De fungerar bäst med 3-4 elever.

Var det kul att titta och lyssna på debatten?

Moa: Ja, gud ja. Men jag blev ganska provocerad, och ville hoppa upp på scenen flera gånger.

 

Martin Lindstam, Södra latin

Martin: Jag reagerade mest på att det fanns sådan stor okunskap hos politikerna när de pratade om psykisk ohälsa.  Det kändes hemskt att höra dem prata om var de tyckte ansvaret skulle läggas, eller skyfflas snarare. Det var bara Gustav Fridolin som satte fingret på problemets alla nyanser.

Några andra tankar?

Martin: Det var ett återkommande tema från Alliansens håll att man bortsåg från det som fungerade dåligt och pekade istället på det som fungerade bra. Det var som att man accepterade att det finns dåligt och bra inom skolan, men jag tycker inte det ska finnas dåliga skolor. Jag tycker alla skolor ska vara lika bra.

Ska du rösta?

Martin: Ja, det känns spännande. Jag väljer mellan två partier. 

Kommentera