per-tornquist-ilp
Inspirerande pedagogik

Prisas för sin fysikundervisning

Per Törnquist låter sina elever leta spår efter kalla kriget i naturen. Nu tilldelas han, och ytterligare fyra lärare inom matematik och naturvetenskap, Ingvar Lindqvistprisen för sin undervisning.

Ingvar Lindqvistprisen delas ut till lärare som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskap. Bakom priset står Kungliga Vetenskapsakademien. En av årets pristagare är Per Törnquist, lärare i matematik och fysik, vid Katedralskolan i Linköping. I motiveringen står det att han tilldelas priset i fysik för att han ”på ett innovativt sätt förmedlar fysikämnets betydelse inom ämnen som historia, biologi och kemi.”

– Att jag fått priset handlar nog om mitt arbetssätt, jag försöker tänka utanför ämnet litegrann. Det är ju en konstruktion att ämnena är uppdelade som de är i skolan, utanför skolans värld är alltihop sammanblandat. Det känns förstås bra att få ett kvitto på att man gör något som fler tycker är bra, säger Per Törnquist till Skolvärlden.

Som exempel på sin undervisning berättar Per Törnquist om ett projekt där klassen utgick från frågeställningen: Går det att hitta spår av kalla kriget i vår närmiljö?

– Vi gick till en mosse. Den är bra för den fungerar som en dagbok eftersom det i mossen inte finns några maskar som blandar runt torven. Ju längre ner man gräver desto äldre är torven, så allt som släpptes ut på 1940-talet ligger på ett visst djup, och så vidare.

En cylinder kördes ner i torven och ett markprov togs upp. Provet skickades sedan till radiofysikavdelningen på universitetssjukhuset i Linköping där man mätte cesiumhalten. När resultatet var klart åkte hela klassen till sjukhuset och fick resultaten presenterade.

– Då såg vi att när man började spränga bomber i atmosfären så har det landat här också. Man såg även spår av Tjernobyl väldigt tydligt. Jag jobbade ihop med en biologilärare i det här projektet som tog upp om vad en mosse är och vi pratade om hur en mätning går till och så vidare. Det här väcker också andra frågor hos eleverna som ”vems är ansvaret?” och ”vad var kalla kriget egentligen?”.

I fysiken hör projektet hemma under området kärnfysik.

– Cesium är ett radioaktivt ämne som sönderfaller och då kan man mäta strålningen. I klassrummet kan jag sen ta upp mer saker som till exempel atomernas struktur. Cylinderprovet från mossen blir en fast referenspunkt för eleverna. Trots att det här är väldigt abstrakt så kan man förstå att det har med vår vardag och verklighet att göra.

Per Törnquist lyckades också få kommunen att bekosta ytterligare en analys där man tittade på andra ämnen som metaller och PCB.

– Då får man en historik över Sveriges efterkrigshistoria, man ser väldigt tydligt när ett ämne har förbjudits, som bly till exempel. Det ger hopp till eleverna om att det går att påverka vår miljö genom politiska beslut.

Vad är viktigast för att lyckas med fysikundervisningen?

– Det är viktigt att själv brinna för ämnet hela tiden, gör man det kan man sälja in nästan vad som helst. Jag har också haft förmånen att få ämnesfortbildning kontinuerligt, det är också viktigt. Och sen är det viktigt att ämnet och undervisningen känns relevant för eleverna, säger Per Törnquist.

Ingvar Lindqvistprisen går i år till ytterligare fyra lärare. Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola i Malmö, får priset i matematik, Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun får priset i biologi och Fredrik Bernhardsson och Eva Yngvesson, Ringsbergskolan i Växjö, får priset för sin NO-undervisning.

Pristagarna har nominerats av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever. Prisutdelningen kommer att äga rum vid akademins högtidssammankomst den 31 mars.

Kommentera