Norge

Provresultat påverkar lönen

Lärare och rektorer i Oslo får lönepåslag utifrån elevernas resultat på de nationella proven. Nu får det nya systemet kritik.

Det är läraren Simon Malkenes nya bok om den norska skolans målstyrning som har väckt debatt i landet.

Enligt Sveriges Radio berättar han i boken om rektorer i Oslo som har resultatkontrakt som innebär att deras lön påverkas av elevernas resultat.

Även lärarna bedöms och belönas efter elevernas prestationer, trots att skolmyndigheterna i Norge nyligen slagit fast att proven inte går att använda för att kartlägga lärare på individnivå.

Kritiker menar att belöningar som är kopplade till elevernas resultat riskerar att leda till fusk och forskare har också kunnat visa att svaga elever inte får delta i proven för att skolan ska få bättre resultat.  

Bakgrunden till den ökade målstyrningen är landets dåliga resultat i de senaste Pisa-undersökningarna. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm