Läxråd

Råden som ska göra läxan mer jämlik

Den ska förberedas, förklaras och följas upp av läraren. Eleven ska kunna göra den utan hjälp. Där har ni några av slutsatserna i Skolverkets nya stödmaterial om läxor. 

Skolverket har sammanställt kunskap och material för att ge lärare stöd i arbetet med läxor. ”Läxor i praktiken” ger tips och kan inspirera till diskussion och utveckling av arbetet med läxor.

– Hur man bor eller om man har välutbildade föräldrar ska inte avgöra om man ska klara av att göra sina läxor. En bra läxa ska eleven kunna göra på egen hand oavsett stöd från hemmet, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

I stödmaterialet poängteras vikten av förberedelser och att läraren och förklarar läxan. En bra läxa har också en tydlig koppling till pågående undervisning. Om eleverna förväntas förstå innehållet i läxan på egen hand kan de tvingas använda strategier för ytlig inlärning eller lära sig fel.

– Läxor ska aldrig ges oreflekterat. Rätt använd kan läxan bidra till elevernas utveckling, fel använd kan läxan ha motsatt effekt. Därför är det viktigt att arbeta medvetet och genomtänkt med läxor precis som med alla andra pedagogiska verktyg som läraren har i sin verktygslåda, säger Ulrika Lundqvist enhetschef på Skolverket.

Stödmaterialet slår fast att läxor som går ut på att elever ska komma ikapp kan vara problematiska om läraren inte har en klar bild av varför eleven ligger efter. Likaså att uteblivna uppföljningar får till följd att läxan upplevs som meningslös att göra.  

Förbereds inte läxan på rätt sätt kan elevens hemförhållanden få större betydelse. Elever vars föräldrar har låg utbildning eller ont om tid får svårare att göra sådana läxor eftersom de har sämre möjligheter att få hjälp av sina föräldrar. En annan aspekt på problemet är trångboddhet, och att det finns elever som har svårt att få lugn och ro för läxläsning i hemmet.

Kommentera