kurvor_topp
Lön

”Rätt lönespridning ger en bättre skola”

Lönespridningen bland lärare fortsätter att öka, visar Statskontorets senaste undersökning. 
En höjning som LR:s ordförande Åsa Fahlén tror kommer gagna hela lärarkollektivet.
– Ser man att det finns möjlighet till en god löneutveckling blir yrket också mer attraktivt, säger hon.

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp och analysera hur reformen om inrättandet av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har genomförts.

För att undersöka lönespridningen bland lärare har Statskontoret använt Statistiska centralbyråns (SCB) lönestrukturstatistik och partsgemensam statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Lönespridningen bland lärare fortsätter att öka och det har den gjort sedan karriärstegsreformen infördes, visar SCB:s lönestrukturstatistik. Lönespridningen har ökat mest bland grundskollärarna, och ökningen började redan 2012. Ökningen accelererade under 2013, då huvudmännen för första gången rekvirerade statsbidrag till karriärtjänster. Gymnasielärarnas lönespridning håller en mer jämn nivå under den aktuella perioden.

Statskontoret lyfter även fram i undersökningen att karriärstegsreformen har varit en bidragande faktor till den ökade lönespridningen sedan reformen infördes. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ser positivt på ökningen.

– På kongressen fattade vi ett beslut om att verka för en ökad lönespridning. Tanken med detta är att man ser när lönespridningen ökar så stiger även lönerna. Är det några som drar iväg så drar det med sig de andra. Så det är positivt på det sättet, säger hon.

Liten lönespridning innebär att det är svårt att göra lönekarriär. I yrken med liten skillnad mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst ger det också liten utdelning i lönekuvertet till den som presterar lite extra.

– När vi pratar om lönespridningen så handlar det om löneutveckling också, och att vi ser att under ett yrkesliv ska lönen kunna stiga. Men tittar man på en ålderskategori och att man har en enorm lönespridning i exempelvis åldersgruppen 30–35 kanske inte är det vi eftersträvar nödvändigtvis.

Skulle man kunna säga att rätt lönespridning ger en bättre skola?

– Ja, det skulle man kunna säga. Ser man att det finns möjlighet till en god löneutveckling blir yrket också mer attraktivt. Det är ett sätt att visa att erfarenhet är viktigt och det tycker jag man lite har missat i dag. Man tar för lite hänsyn till erfarenhet. Alla blir bättre av erfarenhet, oavsett var man befinner sig. Det är något vi borde ta bättre tillvara på i skolsverige, säger Åsa Fahlén.

Hur ser du på de som är mer skeptiska till större lönespridning?

– Jag har förståelse för detta. Det vet jag själv hur jag tyckte att det var när jag kom ut, jag tyckte att jag gjorde samma jobb som mina äldre kollegor – jag hade samma kurser och ibland en tuffare tjänstefördelning för att man kom in sist. Det är viktigt att man talar om varför man vill ha lönespridning och på vilket sätt. Viktigt att göra det på rätt sätt.

Hon tillägger:

– I dag har vi individuell lönesättning på hela arbetsmarknaden. Det är svårt att gå ifrån det. Men däremot så upplevs lönesättningen för lärare på för många håll som väldigt subjektiv. Det är inte bra. Då blir det svårt att ha tilltro till en hög lönespridning. Det måste vara mer transparens och en större objektivitet i lönesättningen – det vill säga fler steg man kan påverka. Har man till exempel en längre utbildning ska man komma lite högre upp. 

Här kan du ta del av hela undersökningen från Statskontoret.

Kommentera