Reaktioner på Sveriges tapp

”Bekymmersamt.” ”En effekt av ökad segregering.” ”En orsak av tidigare skolreformer.”
Skolvärlden.se har samlat några av reaktionerna på resultaten från senaste Pisa-mätningen.

Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund:
”Det är mycket allvarligt att inte trenden vänder, och allra mest bekymmersamt är det att elevers bakgrund alltmer styr resultaten i skolan. Svensk skola har blivit alltmer olikvärdig och orättvis. Våra medlemmar har varnat för detta under lång tid. De ser hur klyftorna i svensk skola ökar alltmer. Sverige slits isär i en del som har och får kunskap och en del som inte får det. Detta är ohållbart. Vi måste nu få en ökad statlig styrning och finansiering av skolan där rätt resurser går till undervisning och där vi kan garantera en likvärdighet. Jag, och vi, kommer aldrig ge upp den kampen.”

Rossana Dinamarca, skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet:
”De reformer som genomfördes i början av 1990-talet har nu fått full effekt och har skapat en segregerad skola. Kommunalisering, möjligheten att välja skola och ökningen av fristående skolor har delat upp skolan efter social bakgrund och det har påverkat alla elevers resultat negativt. Den ansvariga ministern, Jan Björklund, brukar säga att effekterna av hans förslag och åtgärder inte kommer att få full effekt förrän om tiotalet år. Tyvärr har han fel – vi ser redan nu hur högerregeringens skolpolitik förstärker effekterna av segregeringen.”

Utbildningsminister Jan Björklund (Fp):
”Många politiker och pedagoger har stuckit huvudet i sanden och blundat för det här under rätt många år. Vi gör mycket för att vända detta, men reformerna kommer ge effekt först om ett antal år. Vi vet ännu inte om de reformer vi gör nu räcker. Att få effekt av makroreformer tar tid”, säger Björklund. Han menar att det ökade egenansvar för studierna som lagts på eleverna kan vara en orsak till att de lågpresterande grupperna tappat ytterligare. ”Det finns en grupp elever som inte är så motiverade och inte är mogna att ta det ansvaret. Frågan är om vi inte behöver mer av lärarledd katederundervisning i Sverige. Det är en diskussion som måste föras.”

Mikael Damberg, skolpolitisk talesman för Socialdemokraterna:
”Det här är en enorm varningssignal och det mest dramatiska är att vi verkar vara i fritt fall. Och det gäller även områden där vi tidigare varit bra, som likvärdigheten och läsförståelsen. Nu måste vi investera. Det går inte att invänta statliga styrdokument. Vi behöver också en långsiktig skolpolitik så att alla vet vad som gäller; skolledare, lärare och elever.

Vi Socialdemokrater motsätter oss inte bra förslag från regeringen – men Jan Björklund måste lyssna även på oss ibland. Sen tror jag inte att det tar tio år för att för ändra skolutvecklingen som Björklund talar om. Konsultföretaget McKinsey talar om sex år. Men Björklund måste sluta titta bakåt. Skolan måste förbereda eleverna för framtiden.”

Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson för Miljöpartiet:
”Vad vi ser är början på en kunskapssegregation som vi inte har sett tidigare och som vi behöver ta på stort allvar. Alla elever i Sverige ska ha möjlighet till en utbildning i toppklass.
Att nedgångstrenden håller i sig visar att Björklunds skoldemagogi inte fungerar. Vad skolan behöver är inte en utbildningsminister som använder skolan som politiskt slagträ. Vad skolan behöver är kontinuitet och att vi politiker tar till oss forskning och positiva erfarenheter från Sverige och andra länder. Jag uppmanar regeringen att bjuda in oss övriga partier till bred uppgörelse för att uppnå detta, inte minst för att motverka segregationen.”

Kommentera