lena_hartvigsson_shutterstock
Foto: Shutterstock
SYV

Regeringen föreslår obligatorisk prao

Regeringen vill återinföra obligatorisk prao i årskurs 8 och 9.
– Det kan bli bra men det gäller att se till att det blir en kvalitativ prao, säger vägledaren Lena Hartvigsson.

Obligatorisk prao avskaffades 1994, sedan dess har antalet praodagar minskat kraftigt. Hur mycket prao skolorna erbjuder varierar, uppemot 20 procent av Sveriges huvudmän erbjuder ingen prao alls.

Detta vill regeringen ändra på och föreslår nu att prao ska bli obligatoriskt i grundskolans årskurs 8 och 9 och i specialskolans årskurs 9 och 10. Minst tio dagars prao vill regeringen att skolorna ska vara tvungna att erbjuda sina elever.

Syftet är att öka jämlikheten och ge alla högstadieelever samma möjlighet att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter av arbetslivet.

– Alla elever ska få kunskap, erfarenhet och nätverk i arbetslivet. Skolan är länken till andra jobb än de som vuxna i ens närhet har. En bra studie- och yrkesvägledning och prao på en arbetsplats handlar om jämlikhet. Det handlar också om kunskapsuppdraget i stort, vi vet att bra framtidsbilder stärker skolresultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lena Hartvigsson är studie- och yrkesvägledare och arbetar även som utredare med fokus på SYV-frågor hos Lärarnas Riksförbund. Hon är försiktigt positiv till förslaget. 

– Det kan absolut vara bra men det är också viktigt att det inte bara införs prao för alla och så lämnar man det där. Det kan bli bra under förutsättning att man dels tydliggör vad syftet ska vara och dels att man ser till att näringslivet tar sin del av ansvaret. Det är jätteviktigt att det blir en kvalitativ prao, där eleverna verkligen får ta del av det som sker på arbetsplatsen.

Många gånger är det svårt för skolorna att få tag i praoplatser, säger hon.

–  Och då kanske eleverna fixar platser själva. Problemet med det är att de som har kontakter kan få bra platser, medan andra inte får det. Och då blir det inte likvärdigt i alla fall, vilket ju är syftet. Det blir inte likvärdig per automatik bara för att man inför obligatorisk prao. Jag tro att det kan bli bra – och prao är viktigt – men det kräver att alla parter tar sitt ansvar.  

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

– Det är bra att regeringen gör praon obligatorisk, men det kräver att huvudmännen engagerar sig och stöttar lärare samt ger studie- och yrkesvägledarna förutsättningar för att klara uppdraget. 

Kommentera