Annons
Anna Kaya, samverksansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Bilden är ett montage.

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Publicerad 6 november 2020

Alltför många elever får inte den undervisning i svenska språket som de behöver. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av svenskämnena.
– Det här är oerhört efterlängtat och viktigt, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Uppdraget innebär att Skolverket ska se över ämnena svenska som andraspråk och svenska samt föreslå de förändringar som krävs för att alla elever ska nå goda kunskaper i språket. Regeringen kommer därefter att ta ställning till Skolverkets förslag.

– För att klara sig bra i Sverige, för att kunna studera vidare och få ett bra jobb, måste man behärska svenska. Jag vill att alla elever ska mötas av höga förväntningar och krav och lära sig svenska i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström till TT.

Anna Kaya undervisar i svenska som andraspråk och arbetar som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon menar att översynen inte kommer en dag försent.

– Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk har under fler år, om och om igen, påtalat vilka problem vi har med våra två svenskämnen och med likvärdigheten.

– Det handlar dels om att många elever inte får undervisning i svenska som andraspråk anpassat till elevernas behov, särskilt nyanlända elever som ska lära sig svenska som ett nytt språk. Men också om dålig måluppfyllelse samt elever och föräldrar som anser sig vara segregerade och exkluderade, säger Anna Kaya.

I ett pressmeddelande från regeringen står att läsa att flera rapporter visar att dagens svenskundervisning inte fungerar tillräckligt bra. Det finns kvalitetsproblem i ämnet svenska som andraspråk och bristen på utbildade lärare är ett stort problem. Det råder också otydlighet kring vilka elever som ska läsa ämnet svenska som andraspråk. Därtill är kurs- och ämnesplanerna inte utformade för undervisning av nybörjare i svenska språket.  

Skolinspektionen har undersökt undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 med anledning av att de låga resultaten och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. Rapporten visar att det på flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och utveckling av ämnet – samt att flera skolor har hög kvalitet i undervisningen men att den på mer än hälften behöver utvecklas.

– Vi kan se att elever bara får svenska som andraspråk ”på pappret”, det vill säga rektor fattar beslut om att elever behöver undervisning i svenska som andraspråk men sedan får eleverna ändå undervisning i ämnet svenska av svensklärare, som sedan sätter betyg enligt en annan kursplan som de undervisar utifrån. Det här går helt emot skolans styrdokument och är varken rättssäkert eller likvärdigt, säger Anna Kaya.

Om problemen inte åtgärdas kan det få flera konsekvenser. Den största risken, enligt Anna Kaya, är att eleverna inte får den undervisning som de har rätt till. En annan är att lärarstudenter inte får tillräckligt med kunskap att ta med sig ut i klassrummen.

– Att studenter på lärarutbildningen inte ens kan välja ämnet svenska som andraspråk om de ska bli lärare på lågstadiet eller mellanstadiet är ett stort problem. Det gör att nyexaminerade lärare sedan kommer ut i klassrummen utan att veta hur de ska undervisa de elever som har annat modersmål än svenska.

För att översynen, som ska redovisas av Skolverket senast den 15 december nästa år, ska få önskad effekt poängterar Anna Kaya vikten av att granska på djupet.

– Det är klart att det finns många fallgropar när det kommer till en sådan här bred översyn. Men jag antar att regeringen ändå har förstått att det här inte kan åtgärdas med några enkla och snabba lösningar, utan man behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem och utvecklingsområden, säger hon.  

Att Skolverket även ska se över ämnet svenska beror på att båda svenskämnena måste ses som en helhet, förklarar Anna Ekström till TT.

– Ämnet svenska ska ju fungera även för elever som talat svenska hela sitt liv, även om de talar ett annat språk hemma vid köksbordet.

I en rapport från Skolverket framgår att en del elever som skulle behöva läsa svenska som andraspråk i stället får läsa svenska eftersom det saknas behöriga lärare på skolan. Bristen på lärare är dock inget som Skolverkets översyn i sig inte kan åtgärda, medger Anna Ekström.

– Det problemet måste lösas genom att fortsätta satsningarna på att lärare får kompetensutveckling, säger utbildningsministern till TT.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons