helene_hellmark_knutsson_puff
Foto: Socialdemokraterna
Politik

Regeringen: Underlätta validering av utländsk utbildning

För att göra det lättare för personer med utländsk examen att jobba som exempelvis lärare har regeringen gett Universitets- och högskolerådet (UHR) uppdraget att ta fram en modell för validering av utländska utbildningar. 

Uppdraget UHR fått av regeringen syftar till att fler nyanlända ska kunna få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna bli antagna till fortsatt utbildning eller kunna etablera sig på arbetsmarknaden. UHR ska därför utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Det gäller specifikt personer som kommer hit med odokumenterade eller oavslutade gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.

– De som kommer hit bär med sig värdefull kompetens som vi måste ta tillvara, både för deras skull och för samhället. Därför får UHR nu det här uppdraget, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

– I dag ser vi en stor brist på bland annat lärare och sjuksköterskor. Det vore slöseri om folk då inte fick gå klart sin utbildning eller få den som de bär med sig validerad. Det har vi inte råd med.

I en intervju i Svenska Dagbladet lyfter hon särskilt bristen på lärare.

– Allra tydligast just nu är lärarbristen, som var stor redan från början. Med den snabba befolkningsökning vi har nu, där många barn kommer till Sverige och dessutom vuxna som måste komplettera sina utbildningar, så kommer vi att behöva ännu fler lärare.

Helene Hellmark Knutsson säger till tidningen att hon, förutom att få nyanlända lärare i jobb, vill få in nyanlända med kunskap inom de största bristämnena, som matematik och moderna språk, i de svenska skolorna genom att de går kompletterande pedagogiska utbildningar.

Hon lyfter också bristen på lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare.

– Man ska kunna gå in som studiehandledare, modersmålslärare eller annat för att stötta de nyanlända under tiden de lär sig svenska. Till exempel genom att hjälpa till att undervisa i ämnena på elevernas modersmål.

Kommentera