helene_hellmark_knutsson_och_klassrum
Lärarbristen

Reklamkampanj för miljoner ska locka fler lärare

Regeringen ska locka fler till läraryrket med en reklamsatsning för 21 miljoner kronor.
– Lärarna är de absolut viktigaste för att vi ska klara den samhällsutmaning vi står inför, säger Helene Hellmark Knutsson (S).

Lärarbristen de närmaste tre åren i Sverige beräknas motsvara 60 000 heltidstjänster. Detta har byggts på ytterligare av den stora andelen nyanlända elever i landets skolor. Regeringen vill därför med en ny informationskampanj få fler att välja läraryrken, behålla lärare och förskolelärare i skolan och locka tillbaka lärare som har lämnat yrket.

– En informationskampanj kan göra skillnad. Men kampanjen är en pusselbit i många åtgärder som vi vidtar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Skolvärlden.

Totalt handlar det om 21 miljoner kronor som ska fördelas ut genom sju miljoner per år till 2019. Beslutet om en landsomfattande reklamkampanj för att få fler att vilja bli lärare klubbas nyligen på ett regeringssammanträde. Regeringen har beslutat att ge Skolverket uppdraget att i samarbete med Universitets- och högskolerådet genomföra informationskampanjen som sedan troligen kommer att spridas genom traditionell reklam men också genom sociala medier som Facebook, Youtube och Twitter.

– Vi behöver bemöta behovet också på kort sikt och därför vill vi att den här kampanjen också vänder sig till dem som nyligen har gått i pension för att klara den här samhällsutmaningen. Men också de som har hoppat av mitt i yrkeslivet och valt en annan väg. Vi har även öppnat upp möjligheterna för akademiker till att läsa in och komplettera med pedagogisk utbildning om du har akademisk ämneskunskap, säger Helene Hellmark Knutsson.

Enligt Helene Hellmark Knutsson vill regeringen i kampanjen lyfta fram inspirerande exempel på hur lärare bidrar till att Sverige ska kunna bemöta samhällets utmaningar.

– Vi ska i kampanjen visa att lärarna är nyckeln. Sedan behöver vi lyfta fram hur vi behöver vända kunskapsresultaten och klara av att ta emot ökade barnkullar i skolan. Både genom nyanlända men också genom det ökade födelseantalet, säger hon.

Informationskampanjen beräknas enligt Helene Hellmark Knutsson att släppas under hösten 2016.

Kommentera