Svenskt Kvalitetsindex

Rekord för gymnasienöjdhet

Fler än tidigare är nöjda med gymnasieskolan, men för grundskolan är trenden den motsatta. Det visar Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning.

Gymnasieskolan fick i år sitt högsta betyg, 73,3 procent, sedan undersökningen genomfördes första gången 2009. Fler är nöjda med gymnasieskolor som drivs i offentlig regi än privat, men skillnaden är marginell.

Grundskolan får däremot lägre betyg än förra året, 68 procent är nöjda.

– Tyvärr ser vi att grundskolan får lite sämre betyg än tidigare år men det kanske inte heller är så konstigt med den svartmålning av skolan som skett under de senaste åren, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting, i ett pressmeddelande.

Skillnaden i nöjdhet i privata och offentliga grundskolor är stor, där de privata har ett stort försprång – med nästan tio procentenheter.

Förskolan fick högst betyg, 76,2 procent nöjda, av alla verksamheter inom kommuner och landsting. Gymnasieskolan kom på tredje plats.

Svensk Kvalitetsindex (SKI) genomförde undersökningen, som bygger på telefonintervjuer med knappt 7 000 personer i åldern 16 till 85 år. 

Här hittar du hela undersökningen.

Kommentera