Stress

Rektorer stressade över arga föräldrar

9 av 10 skolor i Stockholm har brister i arbetsmiljön. Ett stort problem är rektorers stress över arga mejl och sms från föräldrar.

För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och otillräckliga åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av 200 skolor i Stockholms län, rapporterar statskoll.se.

– En delvis ny risk är ett högt inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshavare, berättar Adam Jansson, Arbetsmiljöverkets projektledare.

Rektorer är de som i högst utsträckning är stressade över föräldrar som har negativa synpunkter och som ofta kräver omedelbar återkoppling.

Totalt sett har 9 av 10 skolor i Stockholms län fått anmärkning från Arbetsmiljöverket. Dess skolor måste nu vidta åtgärder. Flest krav har ställts när det gäller att dokumentera sina arbetsmiljörutiner, riskbedöma och följa upp sitt arbetsmiljöarbete.

Till 2016 ska Arbetsmiljöverket granska en tredjedel av grund- och gymnasieskolorna i hela Sverige.

Kommentera