styrsoskolan

Christina Ingblad har jobbat som rektor på Styrsöskolan i tre år. Nu säger hon upp sig i protest mot att sju tjänster ska försvinna på skolan.

Arbetsmiljö

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 
– I och med det nya beslutet har jag inte längre resurser att göra det som jag vill och ska göra enligt lagarna, säger hon.

Skolan ligger ute på skärgårdsön Styrsö i Göteborgs kommun. 

– Jag har trivts jättebra under de tre år jag jobbat här. Såklart var det tufft i början eftersom vi genomgått ett stort utvecklingsarbete. Men nu under våren har jobbet verkligen börjat bära frukt, säger Christina Ingblad, rektor på Styrsöskolan. 

Den utveckling som Christina Ingblad syftar på är jobbet som lagts ner när två skolor, öns lågstadie- och högstadieskola, har slagits ihop och tillsammans blivit Styrsöskolan. 

– Jag har jätteduktig personal som alltid ser till elevens bästa och vi har haft en väldigt positiv stämning här. Vi har utvecklat skolan och fått hjälp av grundskoleförvaltningen för att klarlägga de problem vi haft och hittat nya rutiner. Dessa har vi jobbat efter och vi såg positivt på framtiden, fortsätter hon. 

Men sedan grundskoleförvaltningen landat i att sju tjänster ska plockas bort från och med i höst är stämningen på skolan en annan. Det fick Christina Ingblad att ta ett beslut. 

– Jag har sagt upp mig. Antingen är jag en lydig tjänsteman och följer budgetkraven, eller så är jag en rektor som står på lärarnas och elevernas sida och följer skollagen och arbetsmiljölagen. Jag är rektor för jag tror att jag kan påverka och göra det bästa för eleverna. Därför var det inget svårt val. Jag har inte längre resurser att göra det jag vill och ska göra enligt lagarna. 

Elever i behov kommer få betydligt mindre stöd, kanske inget alls.

Andelen grundskoleelever som är i behov av särskilt stöd med ett åtgärdsprogram ligger på 5,3 procent i Sverige enligt Skolverket. Vad som gör Styrsöskolan speciell är att hela 20 procent av eleverna är i behov av särskilt stöd. 

Anledningen till att skolan ligger så pass högt över snittet tror Christina Ingblad beror på flera saker. Bland annat att familjer från staden flyttar till ön för att få en lugnare och tryggare miljö för barnen inte fungerar så bra i stora skolor. Vidare är det även många familjer på ön som fungerar som familjehem, där barnen kan behöva mycket stöd.

Nedskärningarna på skolan innebär bland annat att det särskilda stödet till elever som är i behov av det delvis försvinner, något som bekymrar Christina Ingblad. 

– Elever i behov kommer få betydligt mindre stöd, kanske inget alls. Jag är jätteorolig över hur det ska gå nu när vi inte längre har en specialpedagog för högstadiet till hösten, säger hon. 

Ytterligare en anledning till att Christina Ingblad valt att lämna sin tjänst beror på att hon känner att grundskoleförvaltningen inte har något förtroende för henne eller lärarna. Man menar problemen är organisatoriska och att det är för mycket personal på för få elever.

– Man har bara tittat på siffrorna och avgjort att vi är för många lärare på för få elever. När det här beslutet tagits har man enbart lutat sig mot resursfördelningsmodellen och den tar inte hänsyn till vilka behov som skolans elever har. Jag tycker att helheten saknas i det här beslutet.

Helene Odenjung, ordförande i Grundskolenämnden, svarar i mejl att hon inte har möjlighet att svara på Skolvärldens frågor. Istället hänvisar hon till Lotta Lekander, utbildningschef på Grundskoleförvaltningen. 

Lotta Lekander, utbildningschef på Grundskoleförvaltningen
Lotta Lekander, utbildningschef på Grundskoleförvaltningen

– Budgeten för varje skola i Göteborg fördelas utifrån elevpengen och resursfördelningsmodellen. Vårt uppdrag är att göra så bra verksamhet som möjligt för stadens alla skolor utifrån dessa riktlinjer. Skolorna på öarna i Södra skärgården får även en kompletterande ekonomisk resursförstärkning utöver budget, vilken ligger på två miljoner för Styrsöskolan, svarar Lotta Lekander. 

Oron som Christina Ingblad har för eleverna som är i behov av särskilt stöd är inget som Lotta Lekander delar. 

– Olika skolor har olika utmaningar. Uppdraget är dock detsamma, det vill säga att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Att organisera för det är ett ansvar man har som rektor, svarar Lotta Lekander. 

Så det blir ett ansvar som helt hamnar på Christina Ingblads efterträdare?

– Utöver den ekonomiska resursförstärkningen så stöttar förvaltningen skolan i arbetet med att hitta en hållbar organisation och kommer fortsätta att göra så. Det görs med hjälp av bland annat stöd från HR, ekonomiavdelning och verksamhetsutvecklare, svarar Lotta Lekander. 

Kommentera