nationella_prov
Nationella prov

Riksrevisionen granskar Skolverkets hantering av NP

Nu granskar Riksrevisionen Skolverkets hantering av de nationella proven.
– Vi välkomnar granskningen, säger Anders Boman, Skolverket.

Under vårterminen duggade rapporterna om läckta nationella prov tätt. Redan ett år tidigare skärpte Skolverket reglerna för hur proven ska hanteras men det hjälpte inte, proven har fortsatt att spridas till elever.

– Jag är frustrerad, precis som alla andra, men det jag tycker är viktig kommer fram, är den rollfördelning som finns. Det är Skolverkets ansvar att förse skolorna med prov, ersättningsprov och väldigt tydliga regler för hur proven ska hanteras. Men det är rektors ansvar att garantera hanteringen och säkerheten för proven på skolan. Men även om vi gjort saker inför i år, så måste vi konstatera att det inte har räckt, sa chefen för nationella prov vid Skolverket, Anders Boman till Skolvärlden i våras.

Nu har även Riksrevisionen tröttnat på läckorna och kommer därför att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av proven. Man konstaterar att bara under våren 2018 läckte flera prov ut i förväg och vid sex tillfällen rekommenderade Skolverket skolorna att använda ersättningsprov. Det är Skolverkets ansvar att ta fram föreskrifter för hur proven ska hanteras ute på skolorna, medan Skolinspektionen står för tillsynen av hanteringen.

– Läckorna riskerar att skada de nationella provens legitimitet och i förlängningen även förtroendet för betygsättningen. Den återkommande spridningen gör att det finns skäl att granska hur Skolverket och Skolinspektionen arbetar för att motverka detta, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Anders Boman på Skolverket välkomnar granskningen.

– Vi förstår Riksrevisionens uppdrag och eftersom det varit en stor fråga i media under den gångna våren så förstår vi att de vill veta mer om våra rutiner. Så vi välkomnar den här granskningen.

Ni har redan gjort en del själva för att stävja fusket – har ni ytterligare åtgärder på lut inför höstens omgång av de nationella proven?

 – Det är ett arbete som pågått under våren och sommaren och vi ska inom kort berätta vad det är vi ska göra. Men det är lite tidigt att säga något om det än.

Tror du att Riksrevisionen kommer upptäcka något vad gäller hanteringen av proven som ni faktiskt inte tänkt på själva?  

– Det är svårt för mig att spekulera i det. Jag anser att vi har jobbat hårt och framgångsrikt med en väldigt svår fråga. Vad Riksrevisionen sedan ser vad gäller våra rutiner, det återstår att se, säger Anders Boman.

Kommentera