Skolverket kommenterar

”Roligt sätt att jobba på”

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström talar sig gärna varm om kollegialt lärande. Myndigheten lyfter fram modellen som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och menar att det leder till bättre elevresultat när lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. 

Kom-igång-tips

• Det måste avsättas tid för arbetet.

• Alla utvecklingsgrupper behöver inte göra på exakt samma sätt – olika ämnen har olika svårigheter och behov .

• Gör lagom stora projekt som är genomförbara – fem lektioner avsatte kemilärarna till varje projekt.

• ”Vi har haft ambitionen att klara av för- och efterarbetet på den tid vi fått avsatt. Vi lyckas inte alltid men vi försöker undvika överarbete”.

• Bra med parallella kurser så att alla lärare i projektet undervisar i samma kurser.

• Kemilärarnas upplägg: Planering av momentet – fem genomförda lektioner inklusive för- och efter test i elevgruppen – utifrån elev-
resultaten: analys, reflektion och dokumentation.

– Vi har ett väldigt starkt forskningsstöd för att det här sättet att jobba är ett effektivt verktyg för att förbättra undervisningen. Det är därför vi från Skolverkets sida vågar vara så tydliga med att lyfta kollegialt lärande, säger Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket.

Hon poängterar att det inte är något nytt att i ett lärarkollegium diskutera undervisning. Det specifika är att det ska ske strukturerat och systematiskt.

– Det är hela tiden elevens lärande i fokus. Lärarna identifierar ett område som behöver utvecklas och sen handlar det om att kritiskt granska sin egen undervisningspraktik. Det som är skillnaden mot ett vanligt samtal är att man gör det regelbundet och systematiskt, att man följer upp och dokumenterar, säger Eva Minten och fortsätter:

– Målet är att elevernas resultat ska förbättras. Om det man gör inte fungerar måste man backa och testa något annat.

Hon trycker på att det handlar om ett långsiktig arbete.

– Det är viktigt att man har med sin rektor i detta och att rektor faktiskt ger tid för arbetet, man ser kanske inte effekterna på en gång.

Förutom tid, vad måste till från skolledningen?

– Ett tillåtande klimat är centralt för all form av utvecklingsarbete. Men även om rektor inte är inne och styr i detaljerna så måste rektorn, som pedagogisk ledare, vara väl införstådd i vad som försiggår i utvecklingsarbetet. Inte minst för att lärarna ska kunna få cred för sitt arbete.

Hur vanligt det är att jobba så här?

– Jag har inga siffror på det men vår känsla är att det är ganska vanligt. Satsningar som Läslyftet och Mattelyftet bygger på kollegialt lärande och det är en ganska stor mängd lärare som berörs av dessa. Och sen ska man inte glömma att många tycker att det här är ett väldigt roligt sätt att jobba på. 

Kommentera