fredrik_lindmark_youtube

Sedan NO-läraren Fredrik Lindmark startade sin Youtube-kanal har hans filmer visats över 19 miljoner gånger.

Digitalt

Fredriks lektioner når miljonpublik

Hur kan man optimera undervisningen och göra så att eleverna lär sig mer? 
Dessa frågor ställde sig läraren Fredrik Lindmark. Lösningen blev en egen Youtube-kanal. 
I dag undervisar han för tusentals elever i Sveriges största klassrum.

Fredrik och hans Youtube-kanal:

Namn: Fredrik Lindmark, 46 år.

Undervisar i: Matematik, kemi, fysik och natur­kunskap.

Övrigt: Har hållit på med Youtube

sedan 2014.

Antal visningar på Youtube senaste veckan (v. 40): 280 000 st.

Antal visningar senaste året: 7 500 000 st.

Totala visningar sedan start: 19 300 000.

Antal publicerade filmer: 18 670 st.

Statistik från oktober 2020

Det är kvällstid i villaområdet i Lindesberg. Tisdagens arbetsdag har sedan länge avslutats för de alla flesta. Men inte för läraren Fredrik Lindmark. Det är nu det roligaste med yrket börjar.

I arbetsrummet på övervåningen står teknikutrustningen noggrant uppställd och redo. En mikrofon, ett headset, en kamera och en ritplatta. I kväll ska det spelas in en ny genomgång i matematik.

Här, hemma i huset hos Fredrik Lindmark, ser yrkeslivet lite annorlunda ut jämfört med den generella lärarkollegan.

Varje vecka hjälper han nämligen tusentals gymnasieungdomar över hela Sverige att lösa hundratusentals uppgifter i ämnena matematik, fysik och kemi i vad som är ett av Sveriges största klassrum – ”Fredriks filmer” på Youtube.

Men så här har det inte alltid sett ut i Fredriks undervisning.

Precis som många andra lärare ägnade han en stor del av lektionen åt muntliga föredrag för sina elever i klassrummet på Lindeskolan i Lindesberg, där han förklarade teoretiska begrepp och visade exempel på problemlösning.

När eleverna själva skulle börja ta itu med uppgifterna var lektionen i princip slut, och det blev hemläxa.

Då eleverna skulle studera vidare på egen hand hemma var risken stor att de körde fast på någon av de krångligare skoluppgifterna. Eftersom många ungdomar inte har någon vuxen som kan hjälpa dem blev uppgifterna sällan avklarade och genomförda – och nästa skoldag var det nya uppgifter som stod på agendan.

– Kör man fast i matematik är man oftast kvar på samma ställe tills läraren eller någon annan kan hjälpa en. Så eleverna kom tillbaka till skolan och sa att de inte kunde lösa uppgifterna hemma, säger Fredrik Lindmark.

Det var så hans idé uppstod.

För att kunna hjälpa alla elever bättre startade Fredrik Lindmark 2014 en egen Youtube-kanal där han förklarar och löser hundratusentals matte- och fysikuppgifter som elever har tilldelats i skolan.

Under de här åren har hans egenproducerade filmer visats över 19 miljoner gånger och under en vecka kan klippen ha närmare 300 000 visningar

– Min drivkraft har alltid varit att få eleverna att nå så goda resultat som möjligt. Jag gör det här på min fritid som en hobby

”Videofilmerna är ett perfekt sätt för att repetera”

Förutom Lindeskolans elever, även kallade de mest trogna tittarna, är visningsantalet stort runtom i hela landet där man titt som tätt besöker hans digitala klassrum.

– Det är väldigt många elever som skickar meddelanden till mig och tackar för att jag har hjälpt dem att få det betyget man strävats mot. Det får en att vilja fortsätta.

Även lärare brukar höra av sig med positiva tillrop och tacka för filmerna.

– Det är många lärare som använder mina filmer som ett komplement i sin undervisning vilket jag tycker är glädjande, säger han och tillägger:

– De är också nyfikna på hur jag får tid till allt. Hemligheten är att jag gör detta periodvis, så det känns faktiskt inte som att jag jobbar extra mycket.

Catharina Block-Fredricson, lärare i matematik och biolog, har använt Fredriks filmer frekvent som komplement i sin undervisning under ett antal år, dels på den kommunala Jenny Nyströmskolan i Kalmar och nu på Korrespondensgymnasiet i Torsås med elever på distans.

– Vi använder ett digitalt läromedel där eleverna har möjlighet att se lösningarna på uppgifterna i skriven form, vilket inte alltid räcker till. Då brukar jag rekommendera just Fredriks filmer eftersom eleverna lätt kan hitta den uppgift de behöver hjälp med. Det är korta filmer och Fredrik går igenom och förklarar snabbt hur man kan göra uppgiften. Det gillar eleverna, det får inte vara för omständlig förklaring.

Fredrik Lindmark i arbetet med videofilmerna. Foto: Jonas Bilberg

Eleverna kan fastna på olika delar i en uppgift och det är oftast svårt att se sina egna fel och komma vidare om de inte får hjälp, menar Catharina Block-Fredricson.

– Men jag brukar också säga till eleverna att det inte fungerar att bara titta på filmerna. Det är viktigt att de försöker själva först, de behöver göra fel för att testa igen. Det pågår ju en process också när man arbetar med en uppgift och det får inte vara för lätt heller för att eleven ska få möjlighet att utvecklas i sitt matematiska tänkande.

Sedan Fredrik Lindmark började med Youtube-kanalen ser han att hans egna elever genom åren fått en djupare förståelse för matematiken och därmed en bättre måluppfyllelse.

– Elever lär sig mer, det är jag säker på. Videofilmerna är ett perfekt sätt för att repetera.

Hur påverkar filmerna din egen arbetsmiljö i förlängningen och studieron i skolan? 

– Arbetsmiljön och studieron blir bättre. Eleverna kan vara förberedda på ett helt annat sätt om de kan titta på mattegenomgångar innan den fysiska lektionen. Då får de mer tid till att arbeta med uppgifter.

Sedan ser han att det under lektionen tittas en del på problemlösningar om man har kört fast.

– Det leder till att jag slipper springa runt mellan borden och hjälpa alla elever samtidigt. Det ger mig, och eleverna, en avlastning. Vi har egentligen mobilförbud, men vid sådana tillfällen kan jag göra undantag och tillåta telefoner. Det är en balansgång som man ska hantera noggrant.

Fredrik Lindmark undervisar inte bara på Youtube. På Lindeskolan i Lindesberg möter han eleverna fysiskt när han undervisar i matematik, kemi, fysik och naturkunskap. Foto: Jonas Bilberg

Kvällen före en särskilt betydande lektion brukar han gå hem till sitt arbetsrum och spela in genomgångar till morgondagens arbetsdag.

– Jag har ett helt rum på övervåningen hemma i huset som jag bara använder till att spela in mina mattefilmer. All teknik är uppställd och redo för inspelning när jag kommer hem. När jag kliver in i inspelningsrummet hemma känns det lite som att jag ska gå in och hålla en vanlig lektion. Rummet har gjort det enklare att hålla isär arbetet och privatlivet. När jag stänger dörren till rummet är arbetsdagen slut.

Just den funktionen har blivit en viktig detalj i hemmaarbetet, menar han.

– Annars finns det en risk att allting flyter in i varandra. Det tror jag att många lärare har känt under coronakrisen med distansundervisningen. Det är svårt ibland att förstå vad som är jobb och vad som är hemma.

Sedan handlar det mycket om god planering för att producera så bra innehåll som möjligt.

– Den tar ganska mycket tid. Om man ska spela in en genomgång krävs det en gedigen planering och manusskrivande. Sedan spelar man in och testar sig runt med olika tagningar.

Sedan Fredrik Lindmark startade sin Youtube-kanal har hans filmer visats över 19 miljoner gånger. Foto: Jonas Bilberg

Fredrik Lindmark tror många lärare skulle dra stor nytta av hans filmer som en komplettering till den ordinarie undervisningen. Men han tycker även att fler lärare borde testa på Youtube-upplägget som pedagogiskt verktyg i det egna ämnet.

– Jag tror många lärare skulle fixa videoinspelandet galant. Det handlar bara om att våga och avsätta tid till det.

För den som är intresserad av att bli en ”Youtube-lärare”, vilka är de vanligaste fallgroparna? 

– Att inte satsa på ljudet vid inspelningen. Det är jätteviktigt med ett bra ljud för att eleverna faktiskt ska ta till sig av det som sägs och orka lyssna. En kameramikrofon kan vara ganska ansträngd och tråkig att lyssna på en hel genomgång. Så A och O är att investera i en mikrofon.

– Klart man kommer stöta på problem under resans gång. Första filmen jag gjorde tog sex timmar att göra. Från det att jag satte mig ner i arbetsstolen till det att filmen var utlagd, då minns jag att jag tänkte: ”aldrig mer”. Men jag reste mig och nu tycker jag det här är bland det roligaste som finns!

Fredriks 7 tips – så lyckas du med Youtube-undervisningen:
  • Tänk långsiktigt när du planerar för din kanal. Vad vill du att din kanal ska innehålla om två år?
  • Ta ett moment eller en kurs i taget. Försök inte hinna allt på en gång.
  • Gör hellre många korta filmer än en lång. Namnge filmerna tydligt så att den som behöver hjälp lätt kan hitta rätt film.
  • Tänk på att få ett bra ljud och bra bild på dina filmer så blir lätt att höra vad du säger och att man kan se filmerna även från en liten mobiltelefon.
  • Tänk igenom före du börjar din inspelning vad du vill säga och visa i din film. Gör ett tydligt manus som du kan följa under inspelningen.
  • Ställ iordning allt på en plats så det snabbt går att spela in en ny film om du får tid över.
  • Våga pröva och ställ inte för höga krav på dig själv i början. Det kommer bli bra.
Kommentera