just_dance_spel_idrott_

Spelet Just dance kan få elever som annars saknar idrottsintresse att röra på sig.

Rapport

Så bra är aktiva tv-spel på idrottslektionen

Spelen kan användas för att lära ut dans, få elever att röra sig mer och motverka övervikt. Men somliga förstärker bilden av vad en hälsosam person är, och det kan ha negativ påverkan på eleverna, enligt ny studie.

2006 lanserade Nintendo tekniken exergames och Wii-konsoler, som gjorde det möjligt att spela tv-spel med kroppens rörelser.

Nu finns tekniken på flera plattformar och används på många skolor i England och USA – men i Sverige har det inte fått samma genomslag, enligt ny forskarrapport från Örebro universitet finansierat av Vetenskapsrådet.

– Länder som tog in tv-spel på bred front hade egentligen ett mål med det. De ville lösa problemet med att allt fler barn är överviktiga. Det handlar helt enkelt om att få unga att röra på sig och göra av med kalorier. I Sverige är det inte ett primärt fokus för ämnet idrott och hälsa. Eleverna är på idrottslektionen för att lära sig. Det handlar om kunskaper, säger Mikael Quennerstedt, professor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet i en kommentar.

Han har samlat in enkätsvar från svenska lärare i idrott och hälsa, i syfte att skapa en vetenskaplig grund om undervisningsformen innan den införs på bredare front i de svenska skolorna.

– Generellt är lärarna positiva, förutom att de är lite skeptiska till tekniken och att det kan kosta mycket. Man kan få fler aktiva elever, sådana som kanske inte lockas av traditionella idrotter, säger han till TT.

Men mycket av det eleverna lär sig handlar om att beröm och kritik utifrån hur mycket de presterat. Har man inte spelat på ett tag så får man en påminnelse och pekas man ut som en soffpotatis.

Ens karaktär i spelet formas utifrån den längd och vikt man anger. 

– Att se sig själv speglas på skärmen i spelet kan vara positivt om spelaren är nöjd med sin kropp men kan skapa eller förstärka en negativ självbild om det är tvärtom, säger forskaren.

I skolmiljön fungerar dansspelen bäst, enligt Mikael Quennerstedt, jämfört med träningsspelen.

– De kan ha lite konstiga budskap om idealkroppen och ideal hälsa samt mätningar av BMI (kroppsmasseindex) och kalorier.

Men det är aldrig spelen som på egen hand sköter undervisningen, konstaterar forskaren, utan läraren har precis som med alla läromedel en central roll.

Kommentera