cancer_0

Specialpedagog Cristina Eklund och neuropsykolog Helena Söderström.

| Foto: Magnus Glans
Elever med cancer

Så hjälper de cancerdrabbade elever att klara skolan

När ett barn drabbas av en svår sjukdom kan det uppstå nya utmaningar i skolmiljön. Specialpedagog Cristina Eklund och neuropsykolog Helena Söderström hjälper cancerdrabbade barn att klara skolgången.

Stöd till lärare

”Rätt till stöd i skolan för elever med cancer” är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer.

Läs mer om materialet här.

Det här är barncancer:

  • Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Varje år drabbas drygt 300 barn i Sverige av cancer. Behandlingen varierar mellan ett halvår och två och ett halvt år. I dag räknar läkarna med att 85 procent av barn som drabbas av cancer överlever.
  • Hjärntumörer är den näst vanligaste diagnosen, efter leukemier. Behandlingen är hård och riskerar att lämna spår, särskilt för barn som drabbats av hjärntumör, eftersom både cytostatika och strålbehandling riskerar att skada viktiga strukturer i hjärnan.

Studien i korthet:

  • Av de barn som behandlats för hjärntumör fick en större andel, jämfört med kontrollgruppen, inte betyg i ämnena svenska, matematik och engelska. 
  • De barn som behandlats för hjärntumör fick i snitt lägre betyg än kontrollgruppen. 
  • Drygt 77 procent av barnen som behandlats för hjärntumör blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var drygt 91procent.
  • Allra lägst gymnasiebehörighet hade flickor som behandlats i åldern 6–9 år, där blev 67 procent behöriga till gymnasiet.

Studien jämförde betygen i svenska, engelska och matematik i årskurs 9 samt behörighet till gymnasiet hos 475 barn födda 1988–1996 som diagnostiserats med en hjärntumör innan de fyllt 15 år, med drygt 2 000 friska barn i en kontrollgrupp.

Studien publiceras senare i höst och har gjorts med hjälp av data från Barncancerregistret och SCB och har finansierats av bland annat Barncancerfonden.

  • Källa: Barn&Cancer

I början av september presenterades en ny studie från Stockholms universitet som visar att barn som har behandlats för hjärntumör får svårare att klara skolgången – nästan en fjärdedel saknar behörighet till gymnasiet, något som tidningen Barn&Cancer var först med att rapportera om.

Studien visar att de som behandlats för hjärntumörer som barn får sämre betyg och endast 77 procent blir behöriga till gymnasiet. Tittar man på de som inte varit sjuka är det i stället 90 procent som får gymnasiebehörighet.

Malin Lönnerblad.
Malin Lönnerblad.

Malin Lönnerblad, doktorand i specialpedagogik och specialpedagog i Neurorehabteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, står bakom studien.

– Det här är resultat som är viktiga att ta på allvar, det är nästan en fjärdedel som inte blir behöriga till gymnasiet. Det bör ses som en varningsklocka eftersom det här är en växande grupp – fler och fler barn överlever sin cancer och kommer tillbaka till skolan, då kommer de också att behöva mer stöd och resurser, säger hon till tidningen Barn&Cancer.                              

Elever som har gått igenom en cancerbehandling kan möta en rad tuffa moment i skolvardagen som komplicerar skoluppgifter och påverkar inlärningen. Forskningen visar att strålning mot hjärnan exempelvis kan påverka tankehastighet, minne och beslutsförmåga.

Därför är neuropsykologers och specialpedagogers utredningar och råd centrala för att anpassa undervisningen för elever som har genomgått en cancerbehandling.

Det kan vara tufft att komma tillbaka till vardagen, och det är viktigt att följa upp hur det går.

Helena Söderström arbetar som neuropsykolog vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och i hennes uppdrag utreder hon hur skolgången berörs för alla barn som behandlas för hjärntumörer på sjukhuset.

− Jag försöker träffa dem i samband med diagnos och gör därefter uppföljande bedömningar för att se hur vi kan stötta och ge rekommendationer till skolan, säger hon till Barn&Cancer.

Genom ett så kallat testbatteri görs en utvärdering av tänkbara svårigheter hos eleven. Detta för att titta noggrannare på elevens begåvning, minne, uppmärksamhet, snabbhet samt exekutiv förmåga.

Foto: Magnus Glans

Därefter får föräldrar, elev och lärare information om eventuella bekymmer som finns och vilket stöd som kan vara nödvändigt i den nya skolsitsen. 

− Det kan vara tufft att komma tillbaka till vardagen, och det är viktigt att följa upp hur det går. Barnen kan ha svårt att hänga med, vara ljudkänsliga och ha svårt att sortera intryck. Men ofta talar de inte öppet om vad som upplevs annorlunda och vi kan då vara en röst för barnen, säger Helena Söderström.

Ibland kan det dock behövas större insatser när inlärningssvårigheterna i skolan blir så stora, som exempelvis i fall med barn med förvärvade hjärnskador efter en cancerbehandling. I det skedet kan en remiss skickas för utredning vid Folke Bernadottes regionhabilitering.

− Vi brukar säga att vi lägger ett pussel här och skapar en helhet utifrån ett team med olika professioner. Det gör att vi får en skräddarsydd rehabilitering för varje barn, säger specialpedagog Cristina Eklund till Barn&Cancer.

Lärarna tar tacksamt emot råden.

Hon förmedlar sedan informationen om elevens situation vidare till läraren.

− Har eleven minnessvårigheter kan en åtgärd vara att läsa mycket korta texter, och förstärka texten bland annat genom samtal, säger Cristina Eklund.

Att arbeta strukturerat med skoluppgifter i kortare pass och få chanser att vila kan vara andra viktigt sätt för att hjälpa eleven.

− Lärarna tar tacksamt emot råden eftersom de flesta inte har kunskap och erfarenhet av elever med förvärvad hjärnskada. Problem med exempelvis minne, exekutiva funktioner och långsamhet i tanken är osynliga svårigheter.

Cristina Eklund menar att det kan vara svårt att förstå att det finns behov av insatser, när problemen inte syns på utsidan.

− Stöd kan vara avgörande för att nå kunskapsmålen, och det behövs oftast hela skoltiden, säger hon.

Kommentera