Annons
Joel Granström har arbetat som vägledare i över tio år: ”Det är otroligt viktigt att uppmärksamma alla typer av framsteg”, säger han. Foto: Andreas Hillergren

Så jobbar Joel med vägledning för nyanlända

Publicerad 26 januari 2021

Vägledning har en avgörande roll för nyanlända elevers möjligheter att forma sin framtid. Joel Granström tar sig an uppgiften genom att arbeta med tydliga strategier och undvika krångliga begrepp.
– Det är bättre att inspirera än att informera, säger han.

Vissa dagar hjälper Joel Granström elever som ska lämna språkintroduktionen för inskrivning på Arbetsförmedlingen och ansökan till vuxenutbildningen, andra dagar jobbar han med nyanlända elever och försöker med tolkstöd förklara verksamheten och upprätta en studieplan.

Arbetet som studie- och yrkesvägledare för barn och ungdomar som flyttat till Sverige innebär en rad olika faktorer att ta hänsyn till. Vissa kan varken skriva eller läsa, andra har en gymnasieutbildning med djupare ämneskunskaper.

– Det gäller att vara medveten om vem du har framför dig. Hur gammal är eleven? Har eleven uppehållstillstånd? Hur länge har eleven gått i svensk skola? Har eleven några betyg med sig från hemlandet? Det är bara lite av den information som du behöver ha med dig för att kunna utröna vilken typ av stöd eleven behöver, säger Joel Granström.

Han har arbetat i över tio år som studie- och yrkesvägledare, varav fyra år på språkintroduktionen på Heleneholms gymnasium i Malmö. Den sandfärgade tegelbyggnaden byggdes 1960–1962 och inhyser för närvarade 390 elever. Hans uppgift är att vägleda 250 av dem.

– Många av eleverna har ingenting gemensamt annat än att de är nyanlända. Det är därför otroligt viktigt att uppmärksamma alla typer av framsteg. Ibland kan det kännas nedslående för en elev som knappt har gått i skolan att se klasskompisar rusa genom språkintroduktionen. Som vägledare gäller det då att kliva in och peka på allt det som eleven faktiskt har lärt sig, säger Joel Granström.

Men trots att behovet av vägledning är stort kan det ibland kännas som att beslutsfattare och politiker inte har tänkt igenom vad som ”faktiskt kommer att behövas för att delar av målgruppen ska klara sig på arbetsmarknaden”, fortsätter han och påpekar att det bland annat råder brist på mer praktiskt orienterade utbildningar.

– Är det tänkt att alla ska nå en gymnasieexamen och är man i så fall beredd på att detta för vissa kan ta mycket lång tid? För att kunna ta sig an dessa frågor på ett bra sätt krävs att information och samarbetsvägar mellan alla olika aktörer fungerar. Annars är det lätt att du som vägledare känner dig ensam i din yrkesroll.

Idén om att studie-och yrkesvägledaren i större omfattning ska arbeta med elevhälsa utgör ytterligare ett problem. Enligt Joel Granström är det lika viktigt, om inte viktigare, att ha ett gott samarbete med lärarna för att det ska bli kvalitet i vägledningen. 

– Många missförstånd och problem kan undvikas om både lärare och studie-och yrkesvägledare har samma bild av eleven. Det är därför viktigt att hänga med på lärarnas möten och vara en del av deras arbete i stället för att enbart jobba enskilt med eleven, säger han.

Åsa Sundelin.Strategin bekräftas av Åsa Sundelin. Hon är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, och har sin bakgrund inom kunskapsområdet karriärutveckling och vägledning med fokus på studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession.

Hennes avhandling visar att vägledningssamtal är avgörande för nyanlända elevers möjligheter att forma sin framtid; om det saknas resurser för samtal lämnas eleverna ensamma med att hantera de här frågorna.

– Nyanlända elever behöver allt stöd de kan få för att skapa sig en karta över sitt nya sammanhang. Det är därför en fördel om vägledare samarbetar med lärare så att man tillsammans kan ge återkommande undervisning om samhällsfrågor som utbildningssystem, arbetsliv, yrken och kvalifikationer, säger Åsa Sundelin.

Tillsammans med Fredrik Hertzberg, docent i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet, är hon aktuell med boken ”Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid”. Boken planeras bli klar under våren och är tänkt som kurslitteratur för blivande studie- och yrkesvägledare, men också som stöd för verksamma vägledare.

– Vägledning har en central roll för människor som kommer till Sverige, oavsett ålder, och som ska hitta en framkomlig väg vad gäller utbildning och arbetsliv. Vägledare är en viktig länk mellan individen och det svenska samhället, och behöver ha god förmåga att genomföra dessa samtal. Det finns förstås många likheter mellan denna vägledning och vägledning med elever med svensk bakgrund, men nyanlända elever ställer också vägledare inför särskilda utmaningar som de ”vanliga” vägledningsmodellerna inte ger tillräckligt med stöd för. Boken vill bidra med kunskap till stöd för vägledare i det arbetet, säger Åsa Sundelin.

Enligt de intervjustudier och empiriska studier av samtal som boken bygger på finns många utmaningar i samtalen mellan vägledd och vägledare.

Använd papper och penna för att illustrera det du säger.

En utmaning kan vara att över huvud taget förklara vad studie- och yrkesvägledning handlar om och vad vägledarens uppgift är. Många länder har ingen vägledningsverksamhet och för många elever kan det vara första gången när de möter en vägledare på språk-
introduktionen. 

Det kan också handla om språkliga och kunskapsmässiga utmaningar som vägledaren måste lära sig att hantera, berättar Åsa Sundelin.

– Vägledningssamtal med nyanlända handlar ofta om att stödja lärande om svenskt utbildningssystem och arbetsliv. Det kan alltså pågå både ett slags språk-undervisning och samhällsorientering samtidigt i samtalen, vilket är en komplex situation för båda parter.

Även den juridiska och känslomässiga inramningen vara besvärlig. Det kan finnas mycket osäkerhet kring rättigheterna att delta i utbildning och arbetet som den vägledde har, vilket i sig är en påfrestande situation för den vägledde som kan vara svårt att hantera i samtal.

–  Många kan också ha svåra upplevelser med sig både från att ha lämnat sitt land och även i asylprocessen. Att etablera sig i ett nytt land är rent generellt ofta en stor utmaning, oavsett bakgrund. Det innebär ofta ett identitetsarbete för individen som kan vara både kognitivt och känslomässigt påfrestande, säger Åsa Sundelin.

Förutom att ta upp utmaningar som kan uppstå lyfter boken ett flertal strategier som studie- och yrkesvägledare ska kunna använda sig av inför, under och efter samtal. 

– Vi tar utgångspunkt i begreppen inkludering och erkännande och föreslår strategier med detta som utgångspunkt. Mina studier visar till exempel att oro för diskriminering i arbetslivet ofta är ett ämne som kommer upp i samtal med vägledningssökande med migrationsbakgrund. Vi föreslår olika sätt att tänka kring och hantera frågor som denna för att vägledare inte ska riskera att bidra ytterligare till stigmatisering av migrationsbakgrund.

Att ta reda på vad eleven vet om vägledning, fortsätter Åsa Sundelin, och att aldrig överskatta tydlighet i samband med vägledningen är ytterligare råd. 

– Använd papper och penna för att illustrera det du säger. Tänk: ”hur kan jag stödja ett lärande om detta” – inte ”hur ska jag informera om detta”.

Joel Granström är studie-och yrkesvägledare på språkintroduktionen på Heleneholms gymnasium i Malmö i Skåne.

Det är bättre att inspirera än att informera.

Uppmaningen välkomnas av Joel Granström. För honom är bildstöd ”ett jätteviktigt verktyg” och han använder både böcker och dator för att hjälpa eleven att förstå.

– Sedan är det viktigt att inse att det tar lång tid för eleven att processa det man säger. Ibland kan man nästan se hur kugghjulen snurrar inne i huvudet för att det är ett nytt språk och eleven kan behöva tid att landa.

Oavsett material är det viktigt att hålla samtalen korta och konkreta. Börjar man snärja in sig i krångliga begrepp kan det vara bättre att lägga ner. All information måste inte förmedlas vid ett enskilt tillfälle, poängterar Joel Granström.

– Att hålla det enkelt är bra. Det är bättre att inspirera än att informera. För om man blir inspirerad kommer man själv aktivt att söka upp information för att man är intresserad. Men om man däremot har blivit helt överöst med information är risken att man slår det ifrån sig för att man inte har förstått det.

Framöver hoppas han att samverkan mellan aktörerna i utbildningsväsendet i Malmö ökar.

– Att skapa bättre övergångar mellan grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är av stor vikt. Men det är delvis också en systemfråga där jag tror att utbildningsväsendets aktörer skulle behöva använda IT-system där information smidigare kan inhämtas mellan organisationerna. Hellre ett bra IT-system än tre som inte är kompatibla med varandra.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons