Annons
Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, och utbildar lärare från förskola upp till gymnasiet.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Publicerad 12 december 2018

Fakta

Relations­kompetensens tre delar

Kommunikativ kompetens 

  • Förmågan att kommunicera med elever så att man förstår och respekterar varandra.
    ”Det handlar om hur man lyckas göra sig förstådd och förstå eleverna. Hur man uttrycker sig med ord, gester och mimik. Och vice versa – att man kan förstå och läsa av elevernas verbala och ickeverbala kommunikation.”

Differentieringskompetens

  • Förmågan att reglera graden av närhet och distans i relation till eleven.
    ”Det finns en relation mellan lärare och elev, och därmed finns en grad av närhet och distans mellan dem. Den här kompetensen handlar om lärarens förmåga att känna av och anpassa den nivån så att man inte kommer för nära eller blir för distanserad till eleven. Det finns två dikesrenar att falla ner i, och i mitten har man en optimal väg.”

Socio-emotionell kompetens

  • Förmågan att uppfatta och hantera känslomässiga signaler.
    ”Läraren behöver förstå hur eleven känner sig i situationen för att kunna hantera det på ett bra sätt. Men också kunna hantera sina egna känslor, att undvika att dras med av känslor hur som helst. Ett uppenbart exempel på socio-emotionell inkompetens är att utsätta en elev för en övning som får eleven att skämmas inför klassen. Den kompetenta läraren lyckas i stället få en elev som känner sig osäker och nervös att känna stolthet.”

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 
Med boken ”Lärares relationskompetens” vill pedagogen och forskaren Jonas Aspelin visa hur den kompetensen kan förstås och utvecklas.

Han vill till att börja med slå fast vad det inte är: ledarskap, och det är inte en relation som vilken som helst.

– Ledarskap handlar främst om att leda grupper. Det är också viktigt för lärare. Men relationskompetens handlar i första hand om hur du bygger relationer med elever en åt gången, ansikte mot ansikte. Det är inte heller en relation i största allmänhet, det är en pedagogisk relation. Den är knuten till våra syften som pedagoger.

Det finns forskning som visar att relationen mellan lärare och elev påverkar elevernas intresse, motivation, allmänna trivsel och akademiska prestation. 

Men vad är det som gör att vissa lärare lyckas ”klicka” med eleverna, och hur kan fler bli bättre på det?

– Relationskompetens kan verka svårgripbart. Till viss del kan man använda metoder och tekniker, men sen finns också något mer svårfångat, ett omdöme man har i situationen gentemot den unika individen. Hur man förhåller sig till den andra här och nu. Det handlar mer om omdöme och förhållningssätt, säger Jonas Aspelin.

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, och utbildar lärare från förskola upp till gymnasiet.

– När vi diskuterar det här i lärarutbildningen brukar många studenter uttrycka att de minns sina lärare som väldigt distanserade, de kände sig inte riktigt sedda. Sen menar vissa studenter att deras lärare snarare har haft för lite distans till dem. Jag tänker att det inte behöver vara riktigt så.

Den som vill träna upp sin relationskompetens gör det bäst i en grupp där man känner sig trygg, menar Jonas Aspelin. Sitt med på varandras lektioner eller filma lektionerna, och samtala öppet och konstruktivt efteråt.

– Då kan man prata om ”när du sade si och så, och eleven svarade såhär, tänkte du på det?” eller ”märkte du vad den och den eleven gjorde där, hur du svarade och vad som hände sen?”.

Den typen av insatser kanske behövs först när det är problem med en klass. Men att åtminstone prata om relationerna är något Jonas Aspelin önskar att fler gjorde på ett strukturerat sätt.

– Man kan ha det som ett ämne för samtal i arbetslag och kollegiet. Det är nog inte så vanligt att man lyfter fram den här kompetensen, även om den är så grundläggande. Man kan ha problematiska relationer till elever, men sakna ett forum för att diskutera det på ett respektfullt sätt. Det är inte heller så att det finns ett facit som är rätt för alla. Varje elev är en unik individ. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Annons
Annons

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Annons

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Annons
Annons
Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Annons
Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons