syv_dalarna

Foto: Lena Katarina Johansson

Syv

Så kan syv stärka sin roll i undervisningen

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
”Utbildningspaketet skola-arbetsliv” ska leda till att vägledningen blir en naturlig del i undervisningen när lärare, skolledare och syv samarbetar.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Mer om utbildningen:

Sedan starten hösten 2014 har Utbildningspaketet skola-arbetsliv erbjudits för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid drygt 40 utbildningstillfällen i landet. Intresset är stort och både nya starter och uppföljande insatser erbjuds som är anpassade efter regionens behov. Processutbildningen sker i nära samarbete olika lärosäten och med landets regioner/län/kommuner.

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds på plats i länen/kommunerna.

Källa: Skolverket 

Dåliga förutsättningar för att göra bra studie- och yrkesval leder till många avhopp och programbyten bland elever – och därmed stora kostnader för både eleven och samhället. Därför driver Skolverket, tillsammans med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län, projektet ”Utbildningspaketet skola-arbetsliv”.

I Leksand har regionens skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i år utbildats på temat skola-arbetsliv om hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar.

Paketet belyser hur studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt kan fungera som ett redskap för att öka elevernas motivation till lärande. Och genom att satsa på bra studie- och yrkesvägledning i undervisningen ska det minska kostsamma avhopp och felval i gymnasieskolan.

Pernilla Danielsson arbetar som studie- och yrkesvägledare på en grundskola i Leksand.

– För mig som både är nyutbildad och nyanställd var utbildningen väldigt värdefull. Att tillsammans med lärarna få möjligheten till uppstart av ett nytänkande och ett klargörande att många lärare faktiskt redan gör mycket, utan att kanske tänka på det, säger hon.

Deltagarna fick arbeta med att utveckla ett undervisningsupplägg med temat skola-arbetsliv med utgångspunkt i läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och det arbete som redan görs på skolan.

Pernilla Danielsson känner att det är värdefullt utifrån sin yrkesroll att tydliggöra fördelarna och möjligheterna i respektive ämne för eleverna.

– Det är viktigt att få en förståelse och ett samband mellan ämnena och arbetslivet. Det kan även hjälpa eleverna att göra ett så välgrundat gymnasieval som möjligt. Tillsammans arbetar vi, studie- och yrkesvägledare och lärare, för att öka elevernas motivation. Det är en viktig punkt. Genom utbildningen fick vi möjlighet att lyfta sådana frågor och arbeta utifrån en gemensam linje, säger hon.

Många studie- och yrkesvägledare vittnar om en ensamhet i uppdraget, men efter Skolverkets utbildningspaket kunde Pernilla Danielsson känna en större samhörighet med lärarna.

– Vi kunde arbeta på ett annat sätt, utifrån våra tillfällen att diskutera vikten av att främja samverkan skola och näringslivet. Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation.

Erika Hemptenmacher, biträdande rektor Åkerö skola i Leksand, deltog tillsammans med sin personal.

– Utbildningen uppskattades mycket av kollegorna. En del förstod inte syftet direkt men tack vare det kollegiala lärandet med duktiga samtalsledare kom personalgrupperna långt i sitt pedagogiska diskussioner. Det är viktigt att lärarna förstår syftet med utbildningen.

Som rektor kunde hon direkt se resultat på möten när lärarna berättade hur de använde kunskapen i undervisningen.

Efter att ha utbildats inom området, hur kommer studie- och yrkesvägledning integreras i undervisningen framöver?

– Skolan håller på att utveckla en plan för hur ämnet kan integreras i varje årskurs. I höst kommer unga företagare till skolan och pratar med lärarna på mellanstadiet. Fritidshemmet planerar att utveckla yrkeslådor som barnen kan leka med, säger Erika Hemptenmacher.

Pernilla Danielsson berättar att studie- och yrkesvägledarna kommer jobba vidare utifrån det som utbildningen gav dem, och visionen är att utveckla arbetet fortlöpande. 

– Vi som studie- och yrkesvägledare på grundskolan känner att utbildningen har gett oss andra förutsättningar att kunna arbeta mot skolan gällande det gemensamma uppdraget ”Hela skolans ansvar”, säger hon. 

Kommentera