utlandsk_utbildning
Lärarutbildning

Så många blir lärare efter kompletterande utbildning i Sverige

Lärarstudenter med utländsk utbildning har en naturlig väg in i klassrummet via den svenska akademin.
Ungefär 8 av 10 som har kompletterat sin utbildning i Sverige etablerar sig på arbetsmarknaden tre år efter att de avslutat utbildningen, det visar ny studie av UKÄ.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släppte under torsdagen rapporten ”Etablering och sysselsättning för dem som genomgått kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning”. En studie som visar att många med utländsk utbildning som etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha kompletterat sin utbildning i Sverige.

Studien rör studenter som har avslutat en utbildning utomlands och som vill få behörighet att arbeta som jurister, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och lärare mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2014. Tittar man enbart på lärarstudenterna visar studien att det var 68 procent under den här perioden som etablerade sig på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter den sista terminen.

– Det är intressanta siffror naturligvist. Lärare är en efterfrågad grupp på arbetsmarknaden, säger Anders Viberg, utredare på UKÄ, som tillsammans med Staffan Nilsson har skrivit rapporten.

Men för Susanna Malm, nationell samordnare för Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och arbetar på Stockholms Universitet, känns 68 procent lite låg.

– Jag har inga siffor att kontra med, men spontant tycker jag att den siffran för lärargruppen känns för låg, säger Susanna Malm och fortsätter:

Det är många arbetsgivare som kontaktar oss

– Vi har ju sett en ganska stor förändring under de senaste åren. Den uppfattning vi har i dag är efterfrågan på dessa lärare är stor. De är mycket eftertraktade med utländsk lärarexamen, kompletterande utbildning från Sverige och flerspråkig kompetens. Upplevelsen är att lärargruppen är väldigt gynnad när det gäller arbetsmarknaden. Det är många arbetsgivare som kontaktar oss, som samordnar utbildningen, aktivt redan under utbildningen, säger hon. De vill rekrytera lärare till sina verksamheter redan under den kompletterande utbildningen.

Andelen av de som etablerade sig på arbetsmarknaden efter att ha genomgått en kompletterande utbildning ökade betydligt mer över tid efter att utbildningen avslutats. Tre år efter att utbildningen avslutats var andelen etablerade på 78 procent. Samtidigt är det nästan en lika hög procent som för lärare med grundutbildning i Sverige, den siffran var 83 procent.

Susanna Malm, samordnare för ULV på Stockholms Universitet
Susanna Malm, samordnare för ULV på Stockholms Universitet

Resultaten från studien visar att det tar lite längre tid för den grupp som går kompletterande utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden än de som genomgått hela sin utbildning i Sverige. Detta kan bland annat bero på att de inte har ett lika välutvecklat kontaktnät.

– Det är klart. Har man inte arbetat i Sverige innan är det svårt att hitta ett kontaktnät, säger Susanna Malm.

Av de som genomgått kompletterande utbildning till lärare, och hade etablerat sig på arbetsmarknaden, hade 84 procent etablerat sig som grundskollärare, gymnasielärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen, speciallärare, förskollärare/fritidspedagog eller övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens.

Läs hela rapporten här.

Kommentera