partikollen2
Granskning

Så prioriterar partierna skolan

Skolvärlden har tagit tempen på några av de reformförslag partierna lade fram inför valet. I vissa frågor råder stor enighet – i andra ligger såväl blocken som partierna långt ifrån varandra. 

Hela enkäten

Här kan du ladda ner och läsa partiernas samtliga svar i tabellform.

Det blev inget extraval i mars. I stället sitter Sverige med Alliansens budget och en röd-grön regering. Enligt senaste DN-Ipsos är det fortfarande skolan som rankas som viktigast av väljarna. Samtidigt har skoldebatten mest kretsat kring betyg i årskurs 4. 

– Jag ser en uppenbar risk i att skolan just nu används för att skapa politik, i stället för att politiken används för att skapa de bästa förutsättningarna för elever och lärare. Det ogillar jag skarpt, särskilt som partierna faktiskt är relativt överens om de stora frågorna, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Skolvärldens partikoll – som genomfördes i början av januari – visar att partierna är relativt överens när det gäller satsningar på fler lärare och fler specialpedagoger/speciallärare. Dessutom ser merparten av partierna en statlig lönesatsning som en prioriterad åtgärd.
 
Men när det gäller fortsatta satsningar på karriärlärare, statligt huvudmannaskap över skolan, betyg i årskurs 4, stadieindelade timplaner och högskole­behörighet för samtliga gymnasieprogram så är det stora skillnader mellan blocken och i vissa fall även mellan partier inom samma block. 

– Våren riskerar att bli spännande. Frågan är om och hur olika detaljfrågor kan komma att gå igenom i riksdagen. Det är inte bra om det mediala intresset sätter fokus på det politiska spelet, samtidigt som de viktiga skolfrågorna hamnar i skymundan, säger Bo Jansson. 

Han uppmanar nu partierna att gå från ord till handling. 

– Det viktigaste är inte att skolan är i fokus för debatten, utan att det händer något. Det finns i dag inga politiker eller partier som inte vill satsa på lärarna. Alla har förstått att vi måste skapa en situation där lärarna och all annan personal i skolan kan göra sitt jobb. Nu är det dags att komma överens om hur det ska göras. Det är dags att sluta fokusera på det som skiljer, säger han.

Du hittar hela enkäten i pdf-format i faktarutan.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm